Chúa Nhật V thường niên - Năm A
CÁC CON LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN
                Lm Micae Võ Thành Nhân

        Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nói đến bản chất của chúng ta, các Kitô hữu của Chúa là muối là ánh sáng cho trần gian.

        Muối rất quan trọng cho cuộc sống. Có muối thì có diễn ra quá trình trao đổi chất trong cơ thể con người, nếu thiếu muối thì không thể xảy ra quá trình trao đổi chất và không thể duy trì sự sống được. Nó được dùng để tăng thêm hương vị hoặc để ướp đồ ăn, tránh ẩm mốc, hôi thúi thức ăn.

       Chúng ta được Chúa ví như muối. Chúng ta rất cần cho cuộc sống đời này. Thế giới không thể tồn tại được nếu không có chúng ta. Những danh lợi thú, những đam mê xác thịt, những tính hư tật xấu, những tham sân si trong cuộc sống, khi có chúng ta, chúng ta làm theo ý Chúa, và đó sẽ như muối để ướp mặn, không làm cho xã hội ra hôi thúi, băng họai, chúng ta sẽ đẩy lui các điều xấu xa này ra khỏi cuộc sống.

       Ánh sáng cũng quan trọng không kém. Có ánh sáng là có sự sống, có niềm vui. Chúng ta được Chúa ví như là ánh sáng. Chúng ta sống ở đâu thì ở đấy có sức sống, có niềm hoan lạc, có sự hy vọng, có trật tự, có lối đi để mọi người đến với Chúa; do đó, Chúa mời gọi chúng ta hãy làm điều Chúa dạy bảo ( Yêu Chúa, thương người ), để: “ Ánh sáng các việc làm của chúng con phải được chiếu tỏa ra bên ngoài để thiên hạ trông thấy mà ngợi khen Cha các con trên trời “ ( Mt 5, 16 ), hoặc là: “ Người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà “ ( Mt 5, 15 ).

       Những việc làm của chúng đây sẽ là ánh sáng như Lời Chúa trong bài đọc một được trích sách tiên tri Isaia đã nói tới: “ Hãy chia bán của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành mạnh nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi “ ( Bđ I ). Đàng khác, ánh sáng của chúng ta được chiếu tỏa ra cho mọi người, bằng cách chúng ta dấn thân thực hiện, mà cụ thể như thánh Phanxicô đã nói trong Kinh Hòa Bình: “ Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vòa nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn người được hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân “.

       Như vậy để trở thành muối và ánh sáng cho trần gian, chúng ta phải sống Lời Chúa dạy bảo trước; điều này rất khó khăn, phải có ơn Chúa trợ giúp thì chúng ta mới thực hiện được. Vì bản tính chúng ta yêu đuối, hỗn độn, hay phạm tội, chúng ta có nguy cơ làm muối của mình lạc đi, là ánh sáng bản thân trở thành bóng tối. Muối lạc thì bị ném ra ngoài cho người ta chà đạp, ánh sáng trở thành bóng tối thì mất hiệu năng, bị nguyền rủa, bị chửi bới. Cho nên chúng ta phải thường xuyên cậy dựa vào Chúa thật là nhiều qua các việc thiện, việc lành, việc phúc chúng ta làm có lợi cho anh chị em của chúng ta: “ Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời, ngươi la lên, Chúa sẽ phán: Này Ta đây “ ( Bđ I ).

       Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô đã nói đến kinh nghiệm của ngài khi đến với các tín hữu, ngài không dựa vào tài năng riêng tư của ngài mà dựa vào Chúa: “ … Nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan của loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa “ ( 2Cor 2, 5 ). Chúng bắt chước ngài là chỉ dựa vào Chúa thì mọi sự sẽ tốt đẹp thành toàn. Chúng ta sẽ là muối và ánh sáng cho gian trần mà chúng ta đang sống.

       Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng của Chúa Cha, ánh sáng này có từ thuở đời đời. Chúa đến trần gian, Chúa đem ánh sáng vào trần gian, Chúa chiếu tỏa ánh sáng của Chúa vào nhân thế. Chúng con không là ánh sánh. Chúng con chỉ đón nhận ánh sáng của Chúa và chiếu tỏa ánh sáng Chúa ra bên ngoài cho anh chị em của chúng con qua đời sống yêu thương phục vụ. Xin Chúa ban ánh sáng của Chúa cho chúng và giúp chúng con dấn thân đi khắp nơi rao truyền Chúa cho mọi người.

       Lạy Chúa, Chúa là muối đất của nhân trần, Chúa ướp thế gian này bằng các gương lành và lời rao giảng của Chúa. Xin cho chúng con là muối đất như Chúa để chúng con ướp thế trần qua các việc chúng con làm theo ý Chúa.

       Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Amen.