Chúa Nhật III thường niên - Năm A

Hãy Sám Hối, Vì Nước Trời Ðã Ðến Gần

(Is 9,1-4; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23)

Catholic.org.tw

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho biết: sau khi Gioan Tiền Hô dọn đường, Chúa Giêsu bắt đầu đi loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, để đón nhận Nước Trời. Ðồng thời Người cũng chiêu mộ nhiều người cộng tác xây dựng Nước Chúa ở trần gian.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sám hối tội lỗi, và giúp Chúa mở rộng Nước Chúa.

Ðặc biệt tuần này cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin cho tất cả những kẻ tin Chúa được hiệp nhất.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 9,1-4

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo cho dân còn sống trong tối tăm lầm lạc được biết: cuộc sống lầm than tăm tối của họ sẽ được ánh sáng chiếu soi, vì Chúa Cứu Thế sẽ đến cứu giúp họ.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,10-13.17

Thánh Phaolô thấy các tín hữu Côrintô chia rẻ tranh chấp nhau, thì kêu gọi họ sống hòa thuận hiệp nhất với nhau, vì tất cả đều thuộc về Ðức Kitô. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 4,12-23

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi Gioan Tiền Hô dọn đường, Chúa Giêsu bắt đầu đi loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi, đón nhận Nước Chúa. Và Người chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên cộng tác với Người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ánh Sáng ban sự sống cho những ai lầm than khốn khổ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh Chúa đang lâm cảnh chia rẻ bất hòa. Xin cho hết thảy những người tin Chúa biết thông cảm yêu thương, hiệp nhất với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn.

2. Chúa Giêsu kêu gọi con người sám hối canh tân để đón nhận Nước Chúa. Xin cho mọi người luôn nhớ thân phận hèn mọn tội lỗi của mình mà sám hối ăn năn.

3. Hơn hai ngàn năm qua, nhiều Kitô hữu nhiệt tâm đáp lại lời Chúa mời gọi, xả thân loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Xin Chúa luôn thương nâng đỡ họ trung thành phụng sự Chúa.

4. Chúa cần nhiều người cộng tác để đem ơn cứu rỗi đến cho muôn dân. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sáng phụ giúp Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương giúp chúng con thành tâm sám hối, và cộng tác với Chúa cứu rỗi anh chị em chúng con.