Chúa Nhật II thường niên - Năm A
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Góp nhặt

tonggiaophanhanoi.org

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ngày xưa Thánh Gioan Tiền Hô đã giới thiệu Chúa Giê-su cho các môn đệ của mình, thì ngày nay mỗi người chúng ta giới thiệu Chúa Giê-su cho anh chị em của chúng ta, không chỉ bằng lời mà thôi, nhưng còn bằng đời sống của chính mình. Muốn được như vậy chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. “Ngươi là tôi tớ của Ta, vì Ta được vinh danh nơi người” – Xin cho các vị chủ chăn biết đem đời sống yêu thương và phục vụ để giới thiệu Chúa cho muôn người, hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

2. “Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta” – Xin cho ân sủng và bình an của Thiên Chúa đổ tràn trên các Ki-tô hữu, để họ đem nguồn bình an cho muôn người qua cách sống bác ái và yêu thương.

3. “Tôi đã thấy và tôi làm chứng” – Xin cho các nhà truyền giáo cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa tình yêu, để các ngài hăng say làm chứng về Chúa không biết mệt mỏi.

4. “Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian” – Xin cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta, bắt chước gương của Thánh Gioan Tiền Hô, giới thiệu cho những ai chưa biết hay đã quên Chúa, được trở về kết hợp với đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, khi Chúa chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài và Chúa Cha đã long trọng tuyên bố Ngài là con chí ái, vì Ngài đã trở nên như không để hiến tế chính mình cho Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết sát tế hằng ngày bằng cuộc sống hiện

tại, để Chúa lớn lên trong chúng con. Chúng con cầu xin…

 


Vinhsonliem.org

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để gánh tội trần gian. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1.               “Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đầy tràn đức tin và lòng mến, cách đặc biệt luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa để lèo lái con thuyền Giáo hội.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.               Chúa nói: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng thế giới”. Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả chúng ta, đặc biệt những ai đang gặp phải khổ đau về tinh thần hay thể xác / biết tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa, để khổ đau trở nên lễ dâng cho nhiều người được hưởng hồng ân cứu độ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.               “Kitô hữu là những người được hiến thánh trong Đức Kitô”.  Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn hân hoan sống đức tin, và mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người / bằng lời nói chân thật và đời sống mến Chúa yêu người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.               “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống đúng ơn gọi Kitô hữu của mình. Để nhờ những hy sinh, hiệp thông xây dựng Cộng Đoàn và hết lòng yêu thương chia sẻ cho những anh chị em đang gặp hoạn nạn mà vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Cộng đoàn và gia đình của chúng ta.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa thương ban cho chúng con trong cuộc sống hôm nay, nhất là ơn được nhận biết Chúa. Xin thương biến đổi chúng con nên những chứng nhân sống động cho tình yêu vô biên của Chúa trong thời đại hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng con. Amen.


 Giaophanthaibinh.org 

Chủ tếAnh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha yêu thương đã sai con một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.  

1. “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Nước Chúa bằng lời giảng và bằng chính đời sống thánh thiện của các ngài, để mọi người nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

2. “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các kitô hữu siêng năng xưng tội rước lễ để được Chúa thánh hóa và ban ơn cứu độ. 

3. “Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành ý Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ luôn sống trọn hảo thánh ý Chúa qua việc sống lời tuyên khấn và chu toàn sứ mạng làm tông đồ cho Chúa, để làm chứng Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện và giàu lòng xót thương.    

4. “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: Chính Ngài là con Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết dùng lời nói, việc làm, nhất là sống hiệp nhất yêu thương, để làm chứng cho Đức Kitô là con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng con biết nỗ lực hăng say truyền giảng ơn cứu độ của Chúa, bằng mọi khả năng, mọi phương tiện, nhất là bằng chính đời sống thánh thiện của chúng con, để mọi người sớm nhận biết Chúa là Cha yêu thương, là Đấng duy nhất tốt lành, chính Ngài cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

 NA-MtgTL


 Giaophanxuanloc.net

Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để gánh tội trần gian. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Xin cho các linh mục can đảm chấp nhận/ và kết hợp mọi khổ đau, thử thách trong sứ mạng tông đồ với hy tế Thập giá Đức Kitô, để mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn.

2. “Những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh.” Xin cho các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau/ cũng đều khao khát sống đời thánh thiện, để hợp nhất với nhau mà làm chứng cho Nước Trời.

3. Chúa nói: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng thế giới”. Xin cho các tu sĩ đang gặp khổ đau về tinh thần hay thể xác/ biết tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa, để khổ đau trở nên lễ dâng cho nhiều người được hưởng hồng ân cứu độ.

4. Tôi đã thấy và tôi làm chứng”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn hân hoan sống đức tin/ và mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người/ bằng lời nói chân thật và đời sống mến Chúa yêu người.

Lạy Chúa, Chúa đã tặng ban Đức Giêsu Kitô làm Đấng Cứu Độ trần gian. Xin cho chúng con luôn nhiệt thành làm chứng cho Con Chúa, để nhiều anh chị em tìm gặp được niềm vui cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 tgpsaigon.net

Chủ tếAnh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng và chỉ cho mọi người nhận biết khi Chúa đến. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Thánh Gioan nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá bỏ tội trần gian.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nỗ lực trong sứ mạng truyền giáo, biết dùng mọi khả năng và phương tiện để giới thiệu Chúa Cứu Thế cho mọi người.

2. Công cuộc loan báo Tin Mừng còn gặp khó khăn cấm cách tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo ở những nơi đó biết mở lòng trước tình thương cứu độ của Thiên Chúa, cho người dân có cơ hội được nghe và đón nhận Tin Mừng.

4. Thánh Phaolô nói: “Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai có hoàn cảnh khó khăn nghèo túng luôn cảm nhận được phúc lành của Thiên Chúa qua tấm lòng quảng đại của những người hảo tâm.

3. “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình và mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết dùng lời nói, việc làm và cách sống của mình để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, là hiện thân của lòng thương xót.

Chủ tếLạy Chúa là Cha và là Đấng cứu độ chúng con. Xin nhận lời chúng con thành tâm cầu nguyện và ban ơn trợ giúp, để chúng con hăng say loan báo tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 


ghcamau.net

 Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,

Ngày xưa thánh Gioan Tiền Hô đã làm chứng cho Chúa Kitô và đưa dẫn mọi người đến với Ngài. Ngày nay Hội thánh cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy giới thiệu Chúa bằng chính đời sống của mình. Muốn làm được điều này chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

·                   Mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng nhân Tin Mừng. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh Việt Nam, biết cư xử bác ái yêu thương qua từng ánh mắt-nụ cười, luôn ý thức nhắc nhở nhau sống và giữ đạo thật tốt, nhờ đó có thể nêu gương sáng cho bạn bè lương dân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

·                   Trong những ngày cuối năm, cuộc sống của những người lao động nghèo khó càng thêm chật vật. Xin Chúa chúc lành và ban cho họ niềm lạc quan phấn đấu, để mạnh mẽ vươn lên trước nỗi lo về cơm áo gạo tiền, và vui đón Tết bình an.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

·                   Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất ban phép rửa trong Thánh Thần. Xin cho các anh chị giới trẻ, biết tỉnh táo thoát ra khỏi lối sống ảo trong thời đại công nghệ này, luôn dành thời giờ làm những việc có ích, nhất là biết chọn Đức Kitô làm thần tượng của đời mình để yêu mến- cậy trông và quyết tâm sống theo lời Người dạy.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

·                   Thánh Gioan đã tự nhận mình nhỏ bé để Chúa được lớn lên. Xin cho mỗi người thiếu nhi chúng ta, luôn sống đơn sơ thật thà, biết tránh xa thói ham chơi lười biếng, và chăm siêng phụ giúp Ông Bà Cha Mẹ dọn dẹp nhà cửa, để những việc làm của chúng ta đem niềm vui đến cho mọi người. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã gánh hết mọi tội lỗi của con người. Xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu Chúa bằng cách sống hiến thân phục vụ, và xây dựng tình bác ái yêu thương trong môi trường mà chúng con đang sống. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Manna Bảo Lộc


 CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, chỉ Thiên Chúa mới có thể đem lại cho con người niềm vui chân thật và hạnh phúc trọn vẹn. Tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

1.   Hội Thánh là đại gia đình gồm những người tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình này luôn chân thành yêu thương và quảng đại nâng đỡ nhau.

2.   Trên thế giới ngày nay tình trạng đổ vỡ trong đời sng hôn nhân và gia đình đang gia tăng đến mức báo động / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn được hạnh phúc và bình an.

3.   Gia đình tốt thì xã hội và Giáo Hội mới tốt được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Kitô hữu luôn quan tâm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái của mình.

4.   Một trong những điều kiện hết sức quan trọng đem lại hạnh phúc lâu dài cho đời sống hôn nhân và gia đình / đó là cn tìm hiểu kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo trước khi kết hôn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giới trẻ của giáo xứ chúng ta biết tích cực tham gia các khoá dự bị hôn nhân trước khi cư hành Bí tích Hôn Phối.

CHỦ TẾ: Lạy Chúa, nếu không có Chúa ban ơn giúp sức chúng con không thể làm được việc gì thành công. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để mọi việc làm của chờ đợi, từ khởi sự cho đến hoàn thành, nhờ bởi ơn Chúa. Chúng con cầu xin