Chúa Nhật II thường niên - Năm A
CHÚA LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
                      Lm Micae Võ Thành Nhân

           Thánh Gioan Tẩy Giả là tiền hô của Chúa, được Chúa sai đi trước để dọn đường cho Chúa. Ngài ý thức được điều quan trọng này cho nên ngài chu toàn một cách hoàn hảo, tốt đẹp. Ngài rao giảng rằng anh em hãy sám hối vì Nước trời đã đến gần ( Mt 3, 2 ).

       Nước Trời là Nước của Chúa, Chúa ở đâu thì Nước Trời ở đó. Muốn đón nhận Chúa thì con người chúng ta cần phải ăn năn sám hối, vì Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng, tuyệt hảo vô cùng, mà chúng ta là kẻ có tội. Chính tội lỗi của chúng ta phạm đã cản trở Chúa đến với chúng ta. Thánh Gioan Tẩy Giả là người giúp chúng ta sám hối, dẹp bỏ tội lỗi qua cách ngài nói đầy ý nghĩa là hãy bạt núi đồi xuống, nghĩa là đừng phạm tội trọng, tội nhẹ nữa, phải lo tránh tội và chừa tội; hãy lấp thung lũng, hố sâu cho đầy, nghĩa là làm các việc lành phúc đức để đền bù những thiếu sót, tội lỗi trong bổn phận gây ra; đường cong queo hãy sửa cho thẳng, nghĩa là hãy suy nghĩ trong sáng liêm chính theo như Chúa đã dạy…..

       Khi nghe lời thánh Gian Tẩy Giả rao giảng như thế, mọi người đã đến với ngài, từ Giêrusalem và khắp miền Giuđêa, cùng khắp vùng ven sông Giođan kéo đến  ( Mt 3, 5 ). Để tỏ lòng ăn năn sám hối, họ đã xin chịu phép rửa của ngài tại dòng sông Giođan. Điều quan trọng là ngài đã sống tâm tình chờ đợi Chúa đến trước khi ngài rao giảng. Ngài cầu nguyện, chay tịnh, làm các việc lành phúc đức và gặp gỡ đươc Chúa nơi các việc này. Nhất là Chúa nâng đỡ ngài vì ngài có lối sống khiêm nhường thẩm sâu: “ Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn “ ( Mt 3, 4 ), nên ngài rao giảng về Chúa cho mọi người có sức thu hút rất lớn. Phải nói rằng ngài là chứng nhân, tiền hô của Chúa: “ Tôi đã thấy và tôi làm chứng: Chính Ngài là con Thiên Chúa “ ( Ga 1, 34 ).

       Chúa chịu phép rửa ở sông Giođan giữa những người tội lỗi xong và rồi Chúa bước lên bờ, hôm sau, khi thấy Chúa tiến về phía mình, thánh Gioan Tẩy Giả lại tiếp tục giới thiệu Chúa cho các môn đệ của ngài mà mọi người rằng: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian “ ( Ga 1, 29b ). Qua sự giới thiệu của thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy:

       +Chúa là Người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa ( Bđ I ): Chúa sống hiền lành, khiêm nhường, Chúa không cãi vã, chẳng ai nghe thấy Chúa lên tiếng giữa phố phường, cây lau bị dập, Chúa không bẻ gãy, tim đèn lao lét, chẳng nỡ tắt đi... ( Mt 12, 21 ), và Chúa im lặng chịu dẫn đến lò sát sinh ( Is 53, 7 ).

       +Chúa gánh lấy tội lỗi chúng ta trên mình Chúa: Phải nói rằng tội lỗi của con người chúng ta phạm từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế nhiều hơn lá cây trên rừng, Chúa đều gánh lấy để rồi Chúa phải chịu bằng cách Chúa đi vào cuộc khổ nạn, chịu đòn vọt, sỉ nhục, chết một cách đau đớn tủi nhục trên thập giá là vì chúng ta ( Is 53, 12 ).

       +Chúa là Chiên Vượt Qua: Chúa là Đấng cứu chuộc chúng ta, mà khởi đầu là Chúa cứu dân Do Thái ra cảnh nô lệ của Ai Cập. Đây là cuộc Vượt Qua lần đầu ( Xh 12, 3 – 14 ), và sau đó là cái chết của Chúa trên thập giá để cứu độ con người chúng ta. Bây giờ, mỗi lần chúng ta lãnh nhận các Bí tích trong Hội Thánh của Chúa, chúng ta làm một cuộc Vượt Qua để chúng ta đi từ tình trạng tội lỗi đến tình trạng ân sủng, từ cõi chết tiến đến sự sống đời đời ( 1Cr 5, 7 ).

       Cuộc đời của Chúa khi đến trần gian này là ở với chúng ta và cứu chúng ta khỏi chết trong tội lỗi, đem chúng ta về với Chúa Cha để hưởng hạnh phúc đời đời. Chúa làm điều này bằng cách Chúa đi con đường thập giá, con đường khổ chế, hy sinh, từ bỏ, dấn thân, bởi vậy mà Chúa đã nói: “ Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người “ ( Mc 10, 45 ). Chúng ta hãy bắt chước Chúa mà cứu giúp phần rỗi của anh chị em của chúng ta.

       Lạy Chúa, chúng con là những sứ giả của Chúa, chúng con được Chúa sai đi để làm chúng cho Chúa nơi mọi người ( Mc 16, 16- 17 ). Trước hết chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương chọn gọi chúng con, tin tưởng chúng con, cho chúng con cộng tác với Chúa trong sứ mạng cao cả, trong đại và linh thánh này, mặc dù chúng con tội lỗi để chúng con giới thiệu cho anh chị em chúng con. Sau đó chúng con xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con nơi thánh lễ, nơi Bí tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa, nơi kinh nguyện mỗi ngày để chúng con có sức mạnh, lòng hăng say, sự nhiệt thành dấn thân làm chứng, giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh qua đời sống bác ái yêu thương phục vụ của chúng con.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin rủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng  con đang sống được bình. Amen.