Chúa Nhật II thường niên - Năm A

Chúa Giêsu Là Chiên Thiên Chúa

(Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống Chúa Giêsu.

Người là ai? Ðó là điều chúng ta tìm biết hôm nay. Ngôn sứ Isaia, thánh Phaolô và thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian. Người là Tôi Trung được Thiên Chúa tuyển chọn, để cứu độ những ai tin tưởng và kêu cầu danh Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta nhận biết và tin kính Chúa Giêsu, để được hưởng nhờ ơn Người cứu độ.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 49,3.5-6

Ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Tôi Trung của Thiên Chúa. Người được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ đầu, để tái lập dân Israel và đem ơn cứu rỗi đến muôn dân. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,1-3

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô tự giới thiệu là Tông Ðồ Chúa. Ông chào thăm các tín hữu và kêu gọi họ sống thánh thiện nhờ kết hợp với Ðức Kitô là Ðấng Thánh.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 1,29-34

Thánh Gioan Tẩy Giả chứng thực Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian. Vì Người đã được Thánh Thần tấn phong và Chúa Cha xác nhận là Con Yêu Dấu". Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa thương loài người đến nỗi đã ban Con Một Người làm Ðấng Cứu Ðộ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Chúa Giêsu sẵn lòng chịu chết như con chiên hiền lành để xóa tội loài người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh chấp nhận hy sinh gian khổ, để hiệp công cứu độ mọi người.

2. Con người càng tiến bộ càng lầm lạc tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần thương giúp mọi người ý thức thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, mà thành tâm sám hối ăn năn.

3. Chúa kêu gọi mọi người nên thánh để được cứu rỗi. Xin cho các Kitô hữu biết sống kết hợp mật thiết với Ðức Kitô là Ðấng Thánh, để được Người thánh hóa.

4. Mỗi tín hữu đều có bổn phận làm chứng cho Chúa như Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ trần gian, xin cho chúng con sẵn lòng chịu cực khổ hằng ngày, để hiệp cùng sự thương khó Chúa mà cứu rỗi linh hồn chúng con và mọi người