Thứ bảy tuần thánh
ĐÊM THỨ BẨY TUẦN THÁNH
Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

DẪN VÀO THÁNH LỄ

(Như trong sách lễ Rôma)

Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã vượt qua từ sự chết đến sự sống, Hội Thánh mời gọi con cái tản mát trên khắp địa cầu họp nhau canh thức cầu nguyện. Nếu chúng ta kính nhớ lễ Vượt qua của Chúa, nghe lời và cử hành mầu nhiệm của Người, thì chúng ta có hy vọng được thông phần vào cuộc toàn thắng sự chết của Người và được sống với Người trong Chúa.

LỜI CHÚA (phần thánh lễ)

Thánh Thư : Rm 6,3-11

Khi lãnh nhận phép rửa, tín hữu được tham dự vào sự chết và sống lại của Chúa Giêsu :

  • Thánh Phaolô nói theo nghi thức Rửa Tội thời Giáo Hội sơ khai : người dự tòng được dẫn đến giếng rửa tội, rồi dìm toàn thân vào nước, sau đó đứng lên.

  • Nghi lễ ấy mang ý nghĩa vượt qua : việc dìm mình xuống nước có nghĩa là để cho con người cũ (xác thịt, tội lỗi) chết đi ; việc chỗi dậy có nghĩa là sống lại thành con người mới, con người thuộc về Thiên Chúa.

Đáp ca : Tv 117

Thánh vịnh này là tâm tình của người đã cảm nghiệm được tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng và tình thương ấy đã chiến thắng tất cả, cho dù là khổ đau, là chết chóc. Tác giả muốn sống mãi để có thể ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Tin Mừng : Mc 16,1-8

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, một số phụ nữ vội vàng ra mộ để xức thuốc thơm cho xác Chúa Giêsu. Nhưng các bà thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn ra một bên, không có xác Chúa trong mộ. Một thiên sứ báo cho các bà biết Chúa Giêsu đã sống lại và bảo các bà hãy đi loan Tin Mừng ấy cho các môn đệ.

LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay toàn thể Hội thánh long trọng mừng Chúa Giêsu Kitô sống lại vì đó là nền tảng cho niềm tin của Hội thánh, là nền tảng cho Tin mừng Người loan báo. Chúng ta hãy phấn khởi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện sau đây :

1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong Hội thánh / đã được chết cho tội lỗi và sống lại trong Đức Kitô nhờ Bí tích Thanh tẩy / biết mau mắn từ bỏ tội ác / và sống theo đời sống mới của con cái Thiên Chúa.

2. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người không tin Chúa, chống lại Chúa và sống trong tình trạng tội lỗi / biết mở lòng mở trí đón nhận ánh sáng của Chúa Phục sinh / để tìm được chân lý và hy vọng cho đời mình.

3. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người đang sống trong nghèo đói, thất nghiệp không nhà không cửa / gặp được nhiều người giúp đỡ ủi an / và nhận ra Chúa Giêsu là đã chết và sống lại vì yêu thương họ.

4. Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em giáo hữu trong họ đạo chúng ta / đặc biệt là anh chị em tân tòng / biết dùng lời nói và việc làm để làm chứng về Chúa Giêsu Phục sinh / cho những người lương dân sống chung quanh chúng ta.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đem niềm vui phục sinh đến cho chúng con hôm nay, xin cho chúng con biết chia sẻ niềm vui và niềm tin ấy cho mọi người chúng con gặp để tất cả được chung hưởng niềm vui của con cái Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

TRONG THÁNH LỄ

Trước kinh Lạy Cha : Chúa Giêsu phục sinh đã thiết lập cơ sở vững chắc cho Nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cho Nước ấy được mở rộng khắp nơi, trong lòng mọi người.

Chúc bình an : Chúa Giêsu phục sinh đã mang bình an đến cho chúng ta. Chúng ta hãy thành thật chúc nhau được hưởng bình an của Chúa.

GIẢI TÁN

Đức Kitô đã sống lại và đang sống mãi. Ngài sống trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới này. Chúng ta hãy làm những chứng nhân nhiệt tình cho Ngài, mang niềm vui và an bình đến cho mọi người. Halleluia, Halleluia.

                   trang suy niệm hằng tu