Thứ sáu tuần thánh
THÁP NHẬP VÀO THÂN MÌNH CHÚA GIÊSU
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

Vào tháng 9 năm 1998, Giáo sư Jean Michel, một bác sĩ phẫu thuật người Pháp, đã lấy cánh tay của một người Pháp mới chết vì bể sọ trong một tai nạn xe mô-tô để ghép vào phần tay cụt của ông Hallam, một người Úc bị cụt tay vì tai nạn giao thông 14 năm về trước. Cuộc giải phẫu kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ tại bệnh viện Edouard Herriot.

Ông Hallam vui mừng cho các phóng viên báo chí biết: “Hiện nay ông có thể sử dụng cánh tay mới ghép để cầm bút viết tên của mình, để rửa mặt, thắt cà vạt, cài nút áo và dắt con đi chơi.”

Đây là vụ ghép cánh tay đầu tiên trên thế giới và đến tháng 10 năm 1999, giáo sư Jean Michel Dubernard còn ghép tay cho thêm năm người khác nữa tại bệnh viện Edouard Herriot ở thành phố Lyon bên Pháp. (Trích phụ san KHPT số 495)

Cánh tay của một người Pháp 41 tuổi trở thành cánh tay của ông Hallam. Từ đây, máu của ông Hallam chảy vào cánh tay của người Pháp, sức sống của ông Hallam chuyển thông vào cánh tay được tháp nối và làm cho cánh tay nầy chuyển động và làm được nhiều công việc.

Một cánh tay của người đã chết, tưởng đã tan nát thối rữa đi trong mồ, may thay nhờ được ghép nối với thân thể ông Hallam mà được sống lại. Thật là điều rất đáng mừng.  

Đức Giê-su sống lại cũng đem lại cho chúng ta, là những người đã chết vì tội lỗi, một sự sống mới tương tự như thế.

Chúng ta tựa như cánh tay của người chết vì tai nạn trong câu chuyện trên đây, may thay, Đức Giê-su phục sinh đã đã dùng Bí Tích Thánh Tẩy để tháp nhập chúng ta vào thân thể Người, để chúng ta được nên một với Người, như bàn tay tháp vào thân thể, như cành nho tháp vào thân nho, nhờ đó Người chuyển thông sức sống thần linh của Người cho chúng ta.

Giáo lý Hội Thánh ghi rõ điều nầy: “Bí Tích Thánh Tẩy làm cho ta trở thành chi thể trong Thân Thể Chúa Giê-su” (GLHTCG số 1267)

Thế là từ đây, máu của Chúa Giê-su lưu chảy trong huyết mạch chúng ta; giờ đây sự sống của Chúa đang được thông truyền cho chúng ta. Đây là ơn huệ vô cùng lớn lao và quý báu do Đức Giê-su phục sinh mang lại cho chúng ta.

Vì thế, chúng ta hãy vui mừng hân hoan!  

Chúng ta vui mừng hân hoan vì tuy chỉ là loại thụ tạo hèn kém, là những người tội lỗi đáng chết, thế mà Thiên Chúa đã thương đến thân phận khốn hèn của chúng ta, Người đã nâng chúng ta lên, cho chúng ta được kết hợp với Người, được trở nên chi thể, nên thân mình của Chúa Giê-su.

Chúng ta vui mừng hân hoan vì một khi được tháp nhập vào Thân Mình Chúa Giê-su, mạch sống của Chúa Giê-su sẽ được chuyển thông cho chúng ta như nhựa sống của thân nho chuyển thông cho cành nho, như máu từ tim chuyển về cho từng chi thể. Thế là chúng ta đang mang sự sống của Thiên Chúa trong con người chúng ta và nhờ đó chúng ta sẽ được sống đời đời. 

Nhưng muốn có được ơn huệ quý báu nầy, chúng ta phải gắn bó bền chặt với Chúa Giê-su như cành liền cây. Khi phạm tội trọng, chúng ta tự cắt lìa mình ra khỏi Chúa, chúng ta không còn là chi thể của Chúa nữa do đó sự sống của Thiên Chúa  không thể chuyển thông cho chúng ta được. Thật là một tổn thất rất lớn lao. 

Lạy Chúa Giê-su,

Nguyện xin Chúa giúp chúng con thường xuyên gắn bó với Ngài bằng đời sống yêu thương phục vụ và đừng bao giờ tự tách lìa khỏi Chúa bằng những tội lỗi của mình.

                   trang suy niệm hằng tuần