Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
THÁNH THẦN TÌNH YÊU
               Lm Micae Võ Thành Nhân

       Hôm nay, toàn thể Hội Thánh mừng lễ trọng thể Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã đưa chúng ta từ giờ phút hiện tại trang nghiêm thánh thiêng này trở về với biến cố trọng đại Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ năm xưa mà bài đọc một được trích từ sách Tông Đồ Công Vụ ( Act 2, 1 – 11 ) đã trình bày cho chúng ta thấy. Qua đó chúng ta khám phá ra rằng:

       -Thời gian mà Chúa Thánh Thần hiện xuống: Ngày lễ Ngũ Tuần.

       -Nơi chốn: Tại nhà Tiệc Ly ở Giêrusalaem.

       -Hình Thức Chúa Thánh Thần hiện ra: Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến lùa vào đầy nhà nơi các tông đồ đang hội họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người.

       -Số người chứng kiến: Đông đảo, những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về, người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pontô, Tiểu Á, Phrysia, Pamphylia, Ai Cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma quy tụ ở đây, là người Do Thái và tòng giáo, là người Crêta và Árập.

       Những ơn mà chúng ta thấy được đáng ghi nhớ, và không thể nào quên trong ngày lịch sử hôm nay:

       -Ơn sức mạnh: Nhờ ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà các tông đồ đã can đảm, không còn sợ hãi, mạnh dạn mở cửa bước ra bên ngoài và rao giảng Tin Mừng cho mọi người đang hiện diện ở nơi đây.

       -Ơn các tông đồ nói được các thứ tiếng lạ, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilêa ư ? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi.

       -Nhiều người nghe lời rao giảng Tin Mừng của các tông đồ để rồi tin theo Chúa, chịu phép rửa và ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa .

       Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ hôm ấy cũng chính là Chúa Thánh Thần mà Chúa đã nói là xin Chúa Cha ban xuống cho các tông đồ ( Ga 14, 16 ), và cũng chính đó là Chúa Thánh Thần mà Chúa đã ban cho các tông đồ trong lần Chúa hiện ra với các ngài sau khi Chúa sống lại nhân dịp chiều ngày thứ nhất trong tuần ( Ga 20, 19 – 31 ).

       Trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ thì các ngài đã có Chúa Thánh Thần ở với các ngài rồi, nhưng Chúa Thánh Thần bắt đầu hoạt thì chính thức là ngày hôm nay. Chúa Thánh Thần đã hiện xuống và hoạt động một cách công khai cho tất cả mọi người biết như vậy để cho chúng ta thấy:

       -Chúa Thánh Thần luôn ở với con người chúng ta và gìn giữ chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

       -Hội Thánh ở trần gian của Chúa là cho tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt một ai cả.

       -Chúa Thánh Thần liên kết mọi người trong cùng một ngôn ngữ của đức tin, đức cậy, đức mến.

       -Chúa Thánh Thần là thầy dạy đức tin, chân lý, và soi sáng, giúp con người chúng ta nhớ lại Lời Chúa truyền ban để mà thực hiện. Chúa Thánh Thần còn sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta.

       -Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa cho bản thân chúng ta và cho Hội Thánh, đồng thời giúp chúng ta nổ lực xây dưng Hội Thánh Chúa.

       -Chúa Thánh Thần dẫn dắt lịch sử con người chúng ta tiến đến cùng đích là có Thiên Chúa làm gia nghiệp đời mình.

       Các tông đồ ngày xưa đã đón nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần: “ Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ “ ( Act 2,  4 ).

       Sở dĩ các tông đồ được đầy tràn Chúa Thánh Thần là do các ngài vâng lời Chúa, ở lại Giêrusalem, họp nhau cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu của Chúa, và với anh em của Chúa ( Act 1, 1 – 14 ).

       Noi gương các tông đồ ngày xưa, ngày hôm nay, chúng ta muốn đón nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần là chúng ta cần phải cầu nguyện. Cầu nguyện không những riêng lẽ cho từng cá nhân chúng ta, mà chúng ta còn được quy tụ lại thành một cộng đoàn cầu nguyện của Chúa theo sự hướng dẫn của Hội Thánh nữa. Đồng thời, chúng ta cần phải chạy đến khẩn cầu với Đức Mẹ để xin Đức Mẹ giúp đỡ chúng ta thì chúng ta sẽ được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

       Lạy Chúa, Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Hội Thánh chúng con luôn luôn đổi mới, xin Chúa Thánh Thần canh tân chúng con, cho chúng con luôn sống theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trong việc thực thi thánh ý Chúa để chúng con trở thành tạo vật mới của Chúa. Xin Chúa Thành Thần ban muôn ơn, giúp chúng con xây dựng con người chúng con trên Lời Chúa để chúng con sống trong sạch, để chúng con xứng đáng là Đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

       Lạy Chúa, Chúa cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay, khi mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Amen.