Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EM

Lm. Phêrô Lê văn Chính

Sau những tuần lễ mừng mầu nhiệm Phục sinh rồi đến Thăng Thiên, Chúa nhật hôm nay Giáo hội mừng mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống. Quà tặng của Chúa Phục sinh là Thánh Thần, được ban tặng cho các tông đồ ngay từ chiều ngày thứ nhất trong tuần khi Chúa Phục sinh hiện ra với các tông đồ đang tụ họp trong phòng đóng kín vì sợ những người do thái. Quà tặng Thánh Thần được ban tặng bằng chính thở hơi của Chúa Giêsu phục sinh trên các tông đồ với quyền tha tội : « Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm giữ ». Dấu chỉ hoa quả của Thánh Thần chính là bình an và quyền năng tha thứ, Chúa Giêsu Phục sinh ban cho các tông đồ bình an và quyền tha tội và tiếp nối sứ vụ của thầy.

Từ nay, tiếp nối và lãnh nhận công việc của thầy Giêsu, các tông đồ sẽ là những người công bố ơn tha thứ cho tội nhân, chữa lành họ và ban tặng cho họ bình an, kết nạp họ làm môn đệ và dẫn đưa họ vào thông hiệp sự sống của Ba ngôi Thiên Chúa qua phép rửa. Các tông đồ là những người được sai đi bằng sức mạnh Thánh Thần để tiếp nối công việc của thầy Giêsu, nói lời tha thứ chữa lành của Thiên Chúa. Đức Giêsu sai các tông đồ ra đi như chính Chúa Cha đã sai người. Vì thế, công việc các tông đồ đảm nhận là công việc rất cao trọng, các ngài được mời gọi lãnh nhận và thực thi chính công việc của Đức Giêsu là Đấng lôi kéo các ngài vào trong công việc của chính mình, biến đổi cuộc đời các ngài từ những con người thấp hèn xa lạ trở nên những con người thật gần gủi với Thiên Chúa và đầy sức mạnh Thánh Thần : « Bình an cho anh em ! Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm buộc ai thì tội người ấy bị cầm buộc”.

Thực vậy, thực trạng của con người là càng lúc càng để mình bị lún sâu và chôn vùi trong tội lỗi và sự chết không lối thoát. Tội lỗi càng lúc càng khơi rộng khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa, càng làm cho con người bị chìm sâu trong bóng tối sự chết, thì sức mạnh của Thánh Thần sẽ lôi kéo tội nhân ra khỏi bóng tối sự chết của mình để đến với ánh sáng sự sống . Quà tặng của Thánh Thần là liều thuốc quyết định để chữa lành cho tình trạng bi đát này của con người. Vì thế quà tặng Thánh Thần của Đức Giêsu không phải là món quà làm cho con người đóng kín trong tình trạng tự mãn của mình mà là sức mạnh lôi kéo con người ra khỏi sự đóng kín trong tội lỗi, thúc đẩy họ  đến với Đức Giêsu, biến đổi họ, làm cho họ yêu mến những lời của Đức Giêsu là những lời ban tặng cho họ ánh sáng soi chiếu cuộc đời của mình, làm cho họ biết chọn lựa và vượt qua những khó khăn bế tắc trong cuộc sống. Vì thế sức mạnh Thánh Thần được ban tặng cho các tông đồ và cho mọi người tin nhờ lời rao giảng của các ngài, lôi kéo chúng ta đến với Đức Giêsu để được chữa lành và đổi mới, và thúc đẩy chúng ta ra đi đến với những người khác để làm chứng và loan báo về Đức Giêsu. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không phải chỉ là sự kiện diễn ra một lần vào chiều ngày Phục sinh, nhưng mầu nhiệm hiện xuống vẫn hằng diễn ra mỗi khi chúng ta đến với Đức Giêsu và đón nhận và sống lời của người. Nhờ giữ lời của Đức Giêsu, chúng ta xứng đáng đón nhận Thánh Thần của người.

Tường thuật của sách Công vụ tông đồ làm cho chúng ta cảm nghiệm được sức mạnh hiệu quả của Thánh Thần. Nơi ở của các môn đệ vốn đóng kín sợ hãi, đột nhiên đón nhận những sức mạnh của Thánh Thần như gió thổi mạnh và những hình lưỡi lửa ngự xuống trên các môn đệ và họ bắt đầu mở tung cửa, dạn dĩ lên tiếng nói những thứ tiếng khác nhau đến độ dân chúng từ khắp nơi tụ tập về Giêrusalem trong những ngày đó, đều nghe được theo tiếng nói của mình những lời ca tụng Thiên Chúa. Các môn đệ vốn là những con người nhút nhát, tham vọng, giờ đây đã hoàn toàn được biến đổi. Các ngài đã để mình được cuốn hút trong ngọn gió mạnh mẽ của Thánh Thần để trở nên những chứng nhân đầy sức mạnh của thầy Giêsu. Thánh Phaolô trong bức thư gửi giáo đoàn Corinthô suy nghĩ về hoạt động của Thánh Thần trong cộng đoàn đã nhìn nhận Thánh Thần hoạt động cách phong phú nơi mỗi người với những đặc sủng khác nhau, lôi kéo mọi người đến với Đức Giêsu và làm cho họ đóng góp độc đáo vào đời sống cộng đoàn. Dầu vậy, không ai được phép cho mình tự tách rời khỏi sự hiệp nhất của giáo đoàn, vì chỉ có một Thánh Thần, một Chúa và một Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ nơi mọi người. Thánh Phaolô nhấn mạnh sự hiệp nhất của Giáo hội vì là một thân mình của Chúa, được qui tụ bằng sức mạnh Thánh Thần.

Đối với chúng ta, dường như chúng ta còn cảm tưởng Thánh Thần như xa lạ và thường tưởng tượng sức mạnh Thánh Thần với những biểu lộ phi thường như gió thổi mạnh hay lửa cháy. Biểu lộ của Thánh Thần không chỉ nơi những hiện tượng phi thường mà còn có thể thấy trong những kinh nghiệm của đời sống thường ngày của người tín hữu qua những dấu chỉ phục vụ, bình an, tha thứ hay biểu lộ qua việc hy sinh chính mình như Đức Giêsu đã đón nhận mầu nhiệm thập giá. Đức Giêsu khi tỏ mình cho các môn đệ đã chỉ cho họ xem tay và cạnh sườn người. Người muốn cho các môn đệ hiểu rằng chính vì người đã đón nhận những vết thương như thế trong cuộc khổ hình thập giá mà người đã sống lại vinh quang; vì những vết thương của người mà chúng ta được chữa lành và tha thứ và được ban tặng Thánh Thần. Những thương tích của mầu nhiệm thập giá là con đường dẫn tới bình an và là con đường mà mọi người môn đệ của Đức Giêsu hãy học đón nhận để có thể chu toàn sứ vụ được sai đi của Đức Giêsu.