Chúa Nhật VI Phục Sinh
YÊU MẾN VÀ TUÂN GIỮ
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Gioan kể lại bối cảnh bữa tiệc ly cuối cùng, Đức Giêsu dành những lời tâm huyết đầy tình Thầy trò đối với các môn đệ bằng việc ban giới răn mới, thiết lập Bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, Chúa còn nhắn nhủ các ông nhiều điều, trong đó có lời di chúc: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì sẽ giữ các điều răn của Thầy".

Chúng ta thấy trong đời sống, người con nào càng cảm nhận được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hiểu biết cha mẹ yêu thương mình bao nhiêu, thì người con đó càng sống hiếu thảo vâng lời cha mẹ bấy nhiêu.

Học trò nào càng ghi nhận công ơn thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho mình, thì học trò đó càng yêu mến thầy cô và vâng lời thầy cô dạy bảo nhiều hơn.

 Vợ chồng nào biết ơn nhau, biết sống cho nhau và vì nhau, thì vợ chồng đó tự nhiên ràng buộc sống lời thề chung thủy với nhau khắng khít hơn.

Tương tự như thế, trong đời sống đạo, những tín hữu nào càng nhận biết Chúa yêu thương mình bao nhiêu, thì những người đó càng dễ dàng lắng nghe Lời Chúa và vâng giữ Lời Chúa bấy nhiêu.

Thế nhưng, việc vâng giữ lời Chúa không mấy dễ dàng, vì Lời Chúa sắc bén như dao, đòi hỏi con người phải từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa, nhưng nếu vì lòng yêu mến Chúa mà chúng ta vâng giữ những điều Chúa dạy, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta nhiều thành công hơn.

Chẳng hạn như: nhờ Phêrô vâng lời Chúa chèo thuyền ra chỗ nước sâu thả lưới mà Ông mới có một mẻ cá lớn (Lc 5,5). Nơi tiệc cưới Cana, nhờ các gia nhân làm theo điều Chúa dạy, là kín nước đổ đầy các chum, nên mới có những chum rượu ngon hảo hạn. Tóm lại, vâng thì có lời.

Đức Giêsu không dạy điều gì mà Ngài không làm gương trước. Ngài yêu mến Chúa Cha xem việc thi hành thánh ý Chúa Cha là lương thực cho mình "Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy"(Ga 4,34). Cái giá mà Đức Giêsu phải trả cho lòng yêu mến Chúa Cha là Ngài vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá (Pl 2,8).

Ngày nay, đạo chúng ta dạy thêm nhiều điều: nào là Tin Mừng, nào là mười điều răn Đức Chúa Trời, sáu điều răn Hội Thánh và luật lệ Hội Thánh. Thế nhưng, Đức Giêsu nói toàn bộ Thánh kinh và các sách tiên tri, chỉ qui tóm lại hai điều đó là: mến Chúa và yêu người.

Đức Giêsu dạy cho chúng ta biết: thước đo lòng yêu mến Chúa được căn cứ vào đức bác ái đối với tha nhân. Bởi vì lòng yêu mến Chúa không chỉ giới hạn trong nhà thờ trong việc đọc kinh, tham dự thánh lễ, hay trong những việc đạo đức, mà còn phải thể hiện bằng cả cuộc sống của mình nữa.

Nhưng thưa anh chị em, chúng ta vẫn nói với nhau: mến Chúa thì dễ, nhưng yêu người chẳng dễ tí nào”. Thật vậy, làm sao mà tôi yêu được người hay làm hại, hành hạ tôi? Làm sao tôi yêu được người hay nói hành nói xấu tôi? Làm sao tôi yêu được người thù ghét tôi? Chúng ta có nhiều lý do để biện minh cho thái độ thiếu lòng tha thứ và bao dung theo gương Chúa.

 Chúng ta hãy nhớ lời Chúa dạy: "Các con hãy yêu thương kẻ thù, hãy cầu nguyện cho những người làm hại các con, hãy tha thứ cho những kẻ bắt bớ, và chúc phúc cho những ai hành hạ các con".

Điều Chúa dạy thì Chúa đã làm gương trước. Chẳng hạn như trên thánh giá, Chúa cầu nguyện cho kẻ thù đã hành hạ Chúa cho đến chết: "Lạy Cha! Xin Cha tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết.

Chúa tha thứ cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình: "Ta không kết tội chị…; tha thứ cho Phêrô sau ba lần chối Chúa. Tha thứ cho người trộm lành: "Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ lên thiên đàng với Ta".  

Ngày nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục dạy bảo chúng ta qua các giới răn, qua những thông điệp của Giáo hội, qua các vị đại diện Chúa…. Cho nên, nếu chúng ta cảm nhận được yêu thương mình, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ dễ dàng thi hành các giới răn của Chúa.

Xin Mẹ Maria là mẫu gương vâng giữ Lời Chúa, vì Mẹ xác nhận rằng: Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi muôn điều cao cả…. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta cố gắng khám phá ra tình thương Chúa đã quá yêu thương chúng ta, để rồi chúng ta sống đáp lại tình yêu Chúa bằng cách vâng giữ những lời Chúa truyền dạy. Amen.