Chúa Nhật VI Phục Sinh
NHỮNG LỜI DẶN DÒ CỦA CHÚA
Ln Micae Võ Thành Nhân

        Khi Chúa nói với các tồng đồ trong bài Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A hôm nay: “ Vậy Thầy sẽ xin Cha, và người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, và thế gian cũng chẳng biết Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con “ ( Ga 14, 16 – 17 ), nghĩa là Chúa nói về Chúa Thánh Thần, Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, sẽ được Chúa xin với Chúa Cha ban xuống cho các tông đồ.

       Chúa Thánh Thần thì thế gian không thể đón nhận vì không biết Ngài, còn các tông đồ thì nhờ Chúa mà biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các tông đồ và ở trong các tông đồ. Chúa nói rất tích cực như vậy, nhưng dường như các tông đồ chưa hiểu, chưa lãnh hội được, cho nên các ngài sẽ có cảm nhận rằng Chúa sẽ ra đi và không còn ở với các ngài nữa: “ Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thấy vì Thầy sống và các con sẽ sống “ ( Ga 14, 19 ). Điều này sẽ làm cho các ngài xao xuyến, băn khoăn, lo lắng. Bởi những ngày tháng sống với Chúa, tuy có nhiều thử thách như thế, nhưng Chúa không bỏ các ngài, Chúa yêu thương các ngài và Chúa là chỗ dựa vững chắc, là nơi nương náu của các ngài, Chúa không thể nào thiếu được trong cuộc sống của các ngài. Còn Chúa Thánh Thần mà Chúa cầu xin Chúa Cha ban xuống cho các ngài, thật sự các ngài đã từng nghe Chúa nói về Chúa Thánh Thần ( Ga 20, 19 - 28 ), nhưng các ngài chưa biết Chúa thánh Thần là ai cả ? Chưa thấy Chúa Thánh Thần bao giờ ? Không biết tính tình của Chúa Thánh Thần như thế nào ? Chúa có dễ tính hay khó tính, Chúa có dễ gần gũi, cảm thông hay không ?.

       Những lo lắng của các tông đồ đã được Chúa ghi nhận, cho nên Chúa cảm thông và Chúa nói: “ Nếu các con yêu mền Thầy, thì hãy giữ các giới răn Thầy “ ( Ga 14, 15 ). Giới răn của Chúa đó chính là những lời dạy dỗ của Chúa. Một cách cụ thể giờ phút này là các tông tồ sẽ đón nhận Chúa Thánh Thần mà Chúa xin Chúa Cha ban xuống cho các ngài và sẽ sống với Chúa Thánh Thần để rồi nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ hiểu được: “ Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con “ ( Ga 14, 20 ). Điều ấy tức là các tông đồ được nên một với Chúa và Chúa Cha cũng như gắn bó keo sơn với Chúa và sẽ không phải hư mất đời đời sau này.

       Khi các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần và sống yêu thương nhau là các ngài đã giữ luật Chúa. Giữ luật Chúa là chứng tỏ các ngài yêu mến Chúa: “ Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó “ ( Ga 14, 21 ), và cuối cùng Chúa chẳng bỏ rơi các ngài: “ Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con “ ( Ga 14, 18 )

       Chúa nói với các tông đồ những lời dặn dò này năm xưa và hôm nay với chúng ta là Chúa yêu thương và ở cùng chúng ta mọi nơi mọi lúc, đồng thời còn có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta nữa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta tuân giữ Lời Chúa, giúp chúng ta sống đạo, giúp chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta sống yêu thương, giúp chúng ta kêu lên cùng Thiên Chúa “ Abba, Cha ơi “ ( Rm 8, 15 ). Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Thánh Thần và cùng cộng tác với Ngài để làm các ơn Chúa ban sinh hoa kết quả dồi dào trong con người chúng ta.

       Các điều mà Chúa làm cho chúng ta đều mang lại phần lợi ích cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng giống như các tông đồ, chúng ta chưa hiểu cho nên chúng ta sống không tốt và làm cho Chúa nhiều lần buồn lòng. Vì vậy, chúng ta cần cầu nguyện thường xuyên hơn để xin ơn soi sáng của Chúa, để rồi chúng ta mới hiểu và sống đúng ý Chúa. Khi chúng ta sống đúng ý Chúa, chúng ta sẽ được tràn đầy hạnh phúc, vì Chúa ở với chúng ta.

       Lạy Chúa, Mình Thánh Chúa mà chúng con rước lấy trong thánh lễ hôm nay trên con đường lữ thứ trần gian này, Chúa sẽ thêm sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con có đủ sức để bỏ ý riêng mà làm theo ý Chúa, giữ các điều Chúa dạy. Làm như vậy là chúng con đã yêu Chúa. Khi chúng con yêu Chúa, Chúa sẽ gìn giữ, bảo vệc chúng con, cho chúng con sống thân tình với Chúa Cha, với Chúa và Chúa Thánh Thần mãi muôn đời. Xin Chúa cho chúng con luôn giữ mình sạch tội để siêng năng rước Chúa mỗi ngày.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diên trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Amen.