Chúa Nhật VI Phục Sinh

Chúa Sống Lại Hứa Ban Ðấng Phù Trợ

(Cv 8, 5-18.14-17; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21)

Dẫn lê

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa sống lại sắp về Trời. Người hứa xin Chúa Cha cho Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, giúp chúng ta chu toàn sứ mạng Người giao phó là loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho anh chị em chúng ta.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa chúng ta đã sống lại. Xin Chúa Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, giúp chúng ta sống đạo sốt sắng và giảng đạo siêng năng.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 8, 5-8.14-17

Bài đọc sau đây thuật lại những lời phó tế Philipphê rao giảng. Nhờ đó nhiều người Samari tin theo Chúa, và các tông đồ Phêrô và Gioan đến đặt tay trên họ, để họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 3, 15-18

Thánh Phêrô khuyên các tín hữu đang bị bách hại hãy trả lời các chất vấn cách hiền hòa kính trọng, theo lương tâm ngay thẳng, và sẵn sàng chịu khổ theo gương Chúa Kitô. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 14, 15-21

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa sẽ không bỏ các môn đệ và chúng ta mồ côi. Người sẽ xin Chúa Cha cho Chúa Thánh Thần đến ở với chúng ta, giúp chúng ta tuân giữ luật Người vì yêu mến Người.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa hứa ban Thánh Thần phù trợ những ai tuân giữ luật Người. Trong niềm tin yêu Chúa, chúng ta khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh cần nhiều Mục Tử khôn ngoan tài đức hướng dẫn dân Chúa. Xin Chúa Thánh Thần thương soi sáng hướng dẫn các ngài trên đường phụng sự Chúa.

2. Loài người hiện nay kỳ thị, hận thù, bóc lột nhau. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ, cho họ biết sống hòa thuận thương yêu nhau.

3. Nhiều Kitô hữu tuân giữ luật Chúa chỉ vì sợ bị phạt hay muốn được thưởng mà thôi. Xin cho họ biết giữ luật Chúa vì lòng yêu mến Chúa.

4. Chúa ban lề luật để giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái Chúa. Xin cho các giáo hữu họ đạo chúng ta luôn trung thành tuân giữ luật Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ, để hướng dẫn các ngài trên đường phục vụ Chúa. Xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần phù trợ các Mục Tử và đoàn chiên là chúng con.