Chúa Nhật V Phục Sinh
THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÁ SỰ SỐNG
                   Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tự giới thiệu về sứ mạng của Ngài khi nói với các môn đệ: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống…”(Ga 14, 6)”.

Trước hết, Chúa là đường. Thế thì con đường của Chúa là con đường nào? Thưa đó là con đường tự hạ. Là Thiên Chúa quyền năng, làm được mọi sự, nhưng vì yêu thương chúng ta, Ngài đã hạ mình xuống mặc lấy thân phận con người, để ở cùng ở với chúng ta,  Ngài mặc khải chúng ta biết về Thiên Chúa là Cha và biết sống ở đời này để làm gì.

 Con đường của Chúa là con đường tự hiến thân mình chịu chết và phục sinh, để tái sinh chúng ta trong tư cách là con cái Thiên Chúa.

 Con đường của Chúa là con đường tự hủy mình ra không, Ngài chấp nhận chịu nghiền nát đi, trở thành tấm bánh, là Mình Máu thánh Ngài, để làm của ăn nuôi sống linh hồn, để chúng ta đủ sức tiến về quê trời.

Tiếp đến, Chúa là sự thật. Nơi tòa án, quan Philatô hỏi Đức Giêsu sự thật là chi? Đức Giêsu trả lời: “Tôi là vua, Tôi đến để làm chứng cho sự thật, ai hâm mộ sự thật thì nghe theo Tôi (Ga 18,37). Sự thật đó là bản chỉ đường đi về nhà Cha. Sự thật mà Đức Giêsu rao giảng không phải là một hệ thống giáo điều vô hồn như các kinh sư, nhưng là cả cuộc sống và hành động của Ngài mang tính cứu nhân độ thế. Tóm lại, sự thật mà Đức Giêsu tuyên bố cho mọi người biết đó là:

 - Có một Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật.

 - Có một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

 - Mọi người đều là anh em với nhau con cùng một Cha trên trời. Tứ hải gia huynh đệ là như thế.

 Là những người con của Chúa, chúng ta cố gắng sống theo sự thật, thật với Chúa với chính mình và với nhau. Dẫu biết rằng: thật thà thường thua thiệt, nhưng sự thật làm cho con người trở nên quang minh chính đại hơn. Ai sống ngược lại với sự thật là mưu mô dối trá, là đồng quan điểm với ma quỷ là cha của sự dối trá.

 Cuối cùng, Chúa là Sự Sống, như lời Ngài khẳng định với chị Mátta: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25). Ngài là cội nguồn phát sinh mọi sự sống. Ngài thông ban sự sống cho muôn loài thọ sinh. Ngài làm chủ sự sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại... (Ga 10, 18). Ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hi sinh mạng sống vì đàn chiên (Ga 10,11). Sự sống mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại đó là các Bí tích, Lời hằng sống và Mình Máu Thánh Ngài. “Phần Ta, Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).

Ai trong chúng ta cũng ham sống sợ chết. Muốn sống vui và và sống khỏe, sống vui vẻ và trẻ trung. Nhờ sự sống Chúa ban và nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để xây dựng cuộc đời mình sống có nhân nghĩa và tương quan với tha nhân có tình người hơn.

Anh chị em thân mến,

Trên thế giới có biết bao nhiêu con đường để đi lại với nhau. Và con đường có thể thay đổi tên gọi tùy theo những nhà lãnh đạo quốc gia. Ngày nay người ta mở ra rất nhiều con đường mới, có những con đường cao tốc. Có những xa lộ thênh thang, để giao thông với nhau. Ấy thế mà con người ít dành thời giờ đi thăm hỏi, ít đi lại với nhau.

 Trên hành trình đức tin, chúng ta cùng hiệp hành với nhau đi trên con đường mang tên Giêsu. Con đường này mở ra bằng tình thương và kết thúc là hạnh phúc nước trời. Con đường này dài từ trời cao xuống đất thấp, và từ đất thấp lên tới trời cao.

  Đi trên con đường Giêsu, là đi trong hy vọng. Hy vọng ngày mai đây sau khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta sẽ được Chúa cho sống lại với Chúa trên Nước trời, là nơi Chúa đã nói: “Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con” (Ga 14, 2). Như vậy, cuộc sống hôm nay là chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai, và ngày mai tại Nhà Cha trên trời, sẽ được định hình trong từng ngày sống trên bước đường lữ thứ trần gian này.

Từ mọi nẻo đường chúng ta qui tụ lại đây để cử hành Thánh lễ. Khi cử hành Thánh lễ, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa là ngọn đèn cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi về nhà Cha. Và Đức Giêsu dùng đôi tay linh mục bẻ tấm bánh là Mình Máu thánh Ngài để chúng ta ăn đủ sức tiến về quê trời. Như thế, Thánh lễ phải là đỉnh cao của lời tuyên xưng: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ai tin Ngài không đi trong tối tăm không bước đi sai lầm sẽ sống mãi ngàn năm.

Xin cho lời tuyên xưng này luôn thúc đẩy chúng ta đi theo con đường mà Đức Giêsu đã đi từ trời cao xuống đất thấp, để vạch lối chỉ đường cho chúng ta bằng cả cuộc sống của Ngài. Để rồi sau cuộc hành trình dương thế này, hi vọng chúng ta sẽ được đi về Nhà Cha, là nơi mà Đức Giêsu đã đi trước dọn sẵn cho chúng ta đó là quê hương Nước trời. Amen.