Chúa Nhật V Phục Sinh
                       CHÚA LÀ ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA CHA
                     Lm Micae Võ Thành Nhân

       Qua lời nói của Chúa và qua cuộc đối thọai ngắn ngủi giữa Chúa Giêsu với thánh Tôma, và thánh Philipphê tông đồ, chúng ta biết được:

       -Chúa là đường dẫn đến Chúa Cha.

       -Chúa và Chúa Cha là một.

       -Tin vào Chúa thì được sống đời đời.

       1-Chúa là con đường dẫn đến Chúa Cha.

       Chúa từ Chúa Cha mà đến trần gian này để ở với chúng ta. Vì vậy Chúa là con đường chắc chắn nhất để dẫn chúng ta về với Chúa Cha. Đi theo sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ không bị lạc lối, không bị bơ vơ giữa chợ đời và nhất định chúng ta sẽ gặp được Chúa Cha, là nguồn sống đich thực của chúng ta: “ Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy “ ( Ga 14, 6 ). Do đó, chúng ta lúc nào cũng phải hết lòng tin vào Chúa: “ Dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ “ ( Cv 4, 12 ).

       2-Chúa và Chúa Cha là một.

       Chúa và Chúa Cha có một mối liên hệ keo sơn gắn bó thắm thiết, không thể phân chia, không thể tách rời nhau được. Chúa ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa. Chúa gắn bó với Chúa Cha đến nỗi những điều Chúa nói với chúng ta thì không phải là Chúa nói, nhưng chính là Chúa Cha ở trong Chúa, và Ngài làm mọi việc trong cuộc sống này bởi Ngài rất quyền năng. Do đó, khi chúng ta nhìn thấy Chúa là chúng ta nhìn thấy Chúa Cha: “ Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo “ ( Col 1, 15 ). Chúng ta thật phấn khởi khi chúng ta tôn thờ Chúa là chúng ta tôn thờ Chúa Cha, khi chúng ta nghe lời Chúa dạy là chúng ta nghe lời của Chúa Cha dạy. Do đó, chúng ta càng bám chặt vào Chúa hơn nữa, vì Chúa là đá tảng bảo vệc chúng ta ( 1Pr 2, 4 - 9 ) và rồi để Chúa dẫn chúng ta đến với Chúa Cha ( Ga 14, 8 – 10 ).

       3-Tin vào Chúa thì được sống đời đời.

       Chúa nói với các tông đồ ngày xưa và chúng ta ngày hôm rằng là đừng xao xuyến: “ Các con đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy “ ( Ga 14, 1 ). Các tông đồ ngày xưa xao xuyến là vì các ngài chưa tin mãnh liệt vào Chúa khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn, phục sinh và về với Chúa Cha. Nhưng mà theo Chúa thì cái chết đó chỉ là một sự ra đi, mà ra đi thì có ngày sẽ trở lại, cho nên Chúa đi là để dọn chỗ cho các ngài và rồi Chúa trở lại đem các ngài về với Chúa, về nơi Chúa dọn sẵn đó, để Chúa ở đâu thì các ngài cũng ở đấy ( Ga 14, 2 – 4 ). Còn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta tin vào Chúa, nhưng chúng ta vẫn cứ mãi xao xuyến trong cuộc sống, bởi vì Chúa ở đâu mà lại để chúng ta gặp bao thử thách gian nan trong cuộc sống ? Tại sao Chúa cứ lặng thinh khi chúng ta cần, và kêu cầu đến Chúa ? Cuộc sống chúng ta sẽ tiến về với Chúa là cùng đích của đời mình, nhưng dường như ngày qua ngày cứ trôi đi trong vô vọng.

       Cuộc sống đời thường này là như vậy, cứ suy nghĩ, cứ đặt vấn đề đi, nhưng Chúa vẫn cứ lặp đi lặp lại điều này là: “ Thầy bảo thât các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy làm. Người ấy sẽ làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha “ ( Ga 14, 12 ).

       -Người ấy sẽ làm được những việc Thầy làm, nghĩa là khi chúng ta tin vào Chúa, thì chúng ta sẽ:

       +Cầu nguyện liên lĩ với Chúa Cha và sống đẹp lòng Chúa Cha.

       +Công tác với Chúa để rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

       +Làm được nhiều việc lành phúc đức có lợi cho anh chị em của chúng ta.

       +Dẫn đưa nhiều người khác về với  Chúa

       +Xa tránh các dịp tội và chừa được tội.

       +Vác thập giá theo Chúa mỗi ngày và đóng đinh tính xác thịt vào thập giá Chúa

       +Sống lại vinh quang như Chúa phục sinh.

       +Được chia sẻ hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa.

       +Mãi mãi được ở với Chúa trong ánh sáng vô cùng.

       -Đôi lúc vì quá yêu thương chúng ta, Chúa ban những ơn đó cho chúng ta hơn những gì chúng ta mơ tưởng, chúng ta cầu xin. Đàng khác, Chúa về với Chúa Cha, Chúa mong muốn chúng ta làm các điều ở trên, Chúa còn động viên khuyến khích chúng ta mạnh dạn hơn nữa để thực hiện điều Chúa mong muốn. Vì khi làm được các việc như vậy, chúng ta sẽ làm cho Chúa và Chúa Cha vinh quang và chúng ta sẽ được ở một chỗ mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta rồi.

       Lạy Chúa Phục Sinh, chúng con là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, là dân riêng của Chúa để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi chúng con ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Chúa ( Petr 2, 9 ). Xin Chúa cho chúng con biết giúp đỡ anh chị em chúng con nhận biết Chúa, tin vào Chúa qua đời sống nhân đức của chúng con để họ trở về với Chúa và được Chúa thương đón nhận mà cho vào hưởng sự sống đời đời sau này.

       Lạy Chúa Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con, và nhận làm nghĩa tử; xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn; này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Amen.