Chúa Nhật V Phục Sinh

Chúa Sống Lại Là Ðường -
Sự Thật - Sự Sống

(Cv 6, 1-7; 1Pr 2, 4-9; Ga 14, 1-12)

Catholich.org.tw

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh, là mùa chúng ta mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.

Chúa Giêsu sống lại kêu gọi chúng ta tin theo Người. Người là Ðường dẫn chúng ta đến Sự Thật là Chúa Cha, để chúng ta được sống muôn đời.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ mừng Chúa sống lại là Ðường là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta. Xin cho chúng ta luôn tin theo Người, để được Người dẫn về nhà Cha trên trời.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 6, 1-7

Bài đọc sau đây thuật lại rằng dân chúng kêu trách việc phân phát lương thực không đồng đều, nên các tông đồ chọn bảy người lo việc đó, còn các ông chuyên lo cầu nguyện và giảng dạy. Nhờ đó số tín hữu ngày càng thêm đông.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Pr 2, 4-9

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ vinh dự và trách nhiệm của chúng ta là những kẻ được tuyên chọn, phải sống xứng đáng làm đền thờ Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 14, 1-12

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa kêu gọi các tông đồ tin Người, vì Người với Chúa Cha là một. Người là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ai tin theo Người sẽ được sống muôn đời.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chẳng ai đến được với Chúa Cha mà không qua Người. Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng soi dẫn lối cho loài người đến cùng Chúa. Xin cho mọi người sẵn lòng nghe theo Hội Thánh mà nhìn biết tin kính Chúa.

2. Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin cho chúng ta và đồng bào đồng loại chúng ta tin theo Chúa, để được Người dẫn về nhà Cha trên trời.

3. Cộng đoàn tín hữu ngày xưa kêu trách nhau như Giáo Hội ngày nay bị chia rẻ phân tán. Xin cho tất cả những người tin Chúa được hiệp nhất hòa thuận thương yêu nhau.

4. Các Kitô hữu được vinh dự làm dân thánh là dân riêng của Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn xứng với danh nghĩa dân thánh Chúa, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng con. Xin cho chúng con hằng tin theo Chúa suốt đời.