Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A
CHÚA LÀ NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
                  Lm Micae Võ Thành Nhân

       Của ăn thức uống có liên quan đến cuộc sống cùa chúng ta. Nó là nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống của chúng ta. Khi chúng ta đói và khát, chúng ta sẽ thèm ăn và khát uống vô cùng. Ma quỷ biết rõ điều này cho nên nó đã cám dỗ Chúa về của ăn thức uống mà bài Tin Mừng Chúa Nhật đầu Mùa Chay đã đề cập đến.

       Hôm nay là Chúa nhật III Mùa Chay năm A, không phải là ma quỷ cám dỗ chúng ta về của ăn thức uống, mà chính Chúa muốn đề cập đến một thứ gọi là “ Nước uống “. Nước uống đáp ứng lại nhu cầu khao khát của con người, nó tối quan trọng và không thể thiếu được trong đời sống chúng ta.

       Nước uống là một thứ vật chất dạng lỏng mà ai trong chúng ta cũng hiểu, không cần phải tìm tòi, suy nghĩ cho tốn công. Nước có trong thiên nhiên. Người ta đào giếng để có nước và rồi đi lấy về để mà sử dụng cho cá nhân cùng như cho gia đình. Ở đầu các ngôi làng thường có các giếng nước cho dân chúng. Điều ấy biểu hiện cho sức sống của dân chúng ngôi làng.

       Chúa đi đến một ngôi làng Sykar ở thành Samaria vào một buổi trưa, Chúa khát nước và Chúa ngồi trên miệng giếng đó. Một người phụ nữ mang vò đến lấy nước về sử dụng lúc đó lại gặp Chúa. Qua cuộc đối thoại giữa Chúa và chị, chúng ta khám phá ra:

       -Người Do Thái và người Samaria không giao thiệp với nhau, nhưng nhờ có Chúa đã nối kết họ lại: “ Khi gặp Người, họ xin Người ở với họ. Và Người ở lại đó hai ngày và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người đông hẳn… “ ( Ga 4, 40 – 41 ).

       -Chúa là Chúa tổ phụ của họ: “ Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacob chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống giếng nước này “ ( Ga 4, 22 ).

       -Chúa chính là nước hằng sống, không bao giờ vơi cạn: “ …những ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước “ ( Ga 4, 14 ).

       -Chúa biết rõ quá khứ của con người: “ Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có năm đời chồng rồi…. “ ( Ga 4, 19 ).

       -Tin và tôn thờ Chúa trong tinh thần và chân lý: “ …  Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý “ ( Ga 4,  25 ).

       -Chúa chính là Đấng Mêsia, Đấng mà con người tôn thờ: “ … Đấng ấy chính là Ta … “ ( Ga 4, 26 ).

       -Chị giới thiệu Chúa cho mọi người: “ Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Đấng Kitô “ ( Ga 4, 29 ).

       -Lương thực của Chúa là làm theo ý Chúa Cha: “ Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài,…. “ ( Ga 4, 35 ).

       -Kết quả công việc tông đồ người gieo kẻ gặt được nối tiếp nhau qua mọi thời: “ Kẻ gieo người gặt đều vui mừng …” ( Ga 4, 36 - 38 ).

       -Dân làng ở đó tin theo Chúa ngày càng đông: “ Khi gặp Người, họ xin Người ở lại đó….Những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn…và chúng tôi biết Người là Đấng Cứu Thế “ ( Ga 4, 40 – 42 ).

       Những điều chúng ta khám phá trên đây đã dẫn chúng ta đến việc tin nhận Chúa là Đấng Kitô, là Đấng mà chúng ta tôn thờ trong cuộc sống.

       Đàng khác, qua câu chuyện giếng nước uống tự nhiên, Chúa mạc khải cho con người chúng ta biết Chúa chính là nước hằng sống. Nước hằng sống này không bao giờ vơi cạn, tuôn trào mãi như dòng sông chảy dạt dào đem lại sức sống cho bao sinh vật quanh nó. Như vậy, chúng ta có được sự sống là nhờ tin vào Chúa. Mà khi tin vào Chúa, chúng ta không bao giờ phải đói khát thèm thuồng nữa. Tin vào Chúa, chúng ta cần phải thể hiện niềm tin ấy bằng hành động cụ thể là tôn thờ Chúa để chúng ta được sống và sống dồi dào mãi trước thánh nhan của Chúa.

       Đồng thời trong Mùa Chay thánh này, nước mà Chúa nói đến ấy còn nhắc nhở chúng ta đến Bí tích Rửa tội do chính Chúa thiết lập. Khi chúng ta lãnh Bí tích Rửa tội, dòng ấy ấy đổ trên đầu chúng ta, rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, sinh chúng ta ra làm con Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, cho chúng ta vào ở trong Hội Thánh, và chúng ta sẽ thừa hưởng gia nghiệp nước thiên đàng sau  này. Ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho những anh chị em đang học giáo lý Dự tòng, sắp được gia nhập vào Hội Thánh để họ chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận Bí tích một cách hiệu quả hơn.

       Lạy Chúa, Chúa là mạch nước trường sinh của chúng con, hay nói cách khác, Chúa là nguồn sống của chúng con; trong Mùa Chay thánh này, tất cả những hy sinh, tất cả những việc làm nhân đức của chúng con có ý nghĩa khi chúng con biết nối kết cuộc đời chúng con với Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn biết khao khát Chúa, biết tựa nương, luôn bám chặt vào Chúa không một phút giây ngơi nghỉ, xin Chúa luôn luôn ở với chúng con, xin Chúa đáp ứng những khát vọng của chúng con bằng Lời Chúa và Thánh Thể mà chúng con lãnh nhận hằng ngày, và đừng bỏ rơi chúng con bao giờ.

       Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: Là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Amen.