Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A
CHÚA CHỊU CÁM DỖ
                          Lm Micae Võ Thành Nhân

       Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay. Đọc bài đọc một được trích từ sách Sáng Thê ( St 2, 7 – 9; 3, 1 – 7 ) và bài Tin Mừng theo thánh Mátthêô ( Mt 4, 1 – 11 ), chúng ta thấy hai sự cám dỗ của ma quỷ thời Cựu Ước và Tân Ước như sau.

       *Thời Cựu Ước.

       -Kẻ cám dỗ: Ma quỷ.

       -Đối tượng cám dỗ: Bà Evà.

       -Cách cám dỗ: Ăn trái cấm.

       -Khung cảnh cám dỗ: Vườn Địa Đàng.

       Bà Evà nghe theo lời xúi dục của ma quỷ, nên ăn trái cấm và còn cho ông Adong là chồng bà ăn nữa. Và kết quả:

       -Mắt họ mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân ( St 3, 7 ).

       Bà Evà và ông Adong bị thất bại vì không nghe Lời Chúa dạy, không muốn sống với Chúa nữa, kiêu ngạo, không chấp nhận thân phận mình là loài thụ tạo và tự ý làm theo những gì mình muốn.

       Và nói như thánh Phaolô trong bài đọc hai ( Rm 5, 12. 17 – 19 ): “ Cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian và do tội lỗi thì có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến cho mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội …. Vì bởi tội không vâng lời của một người, mà muôn người trở thành tội nhân “.

       *Thời Tân Ước.

       -Kẻ cám dỗ: Ma quỷ.

       -Đối tượng cám dỗ: Chúa Giêsu, Chúa vừa có bản tính Thiên Chúa vừa có bản tính loài người.

       -Cách Cám dỗ: Ba cách.

       +Biến đá thành bánh ăn: Chúa chay tịnh bốn mươi đêm ngày nên Chúa đói khát và ma quỷ cám dỗ Chúa biến đá thành bánh ăn.

       +Thử thách Thiên Chúa: Ỷ lại vào lòng thương xót Chúa, ma quỷ đem Chúa lên góc cao Đền thờ và nói Chúa gieo mình xuống vì có Thiên Thần đến đỡ nâng.

       +Thờ lạy ma quỷ: Ma quỷ đem Chúa lên núi cao, cho Chúa thấy tất cả sự giàu sang và vinh quang phú quý các nước và nói Chúa thờ lạy nó, nó sẽ cho tất cả.

       -Khung cảnh cám dỗ: Sa mạc.

       Chúa không nghe lời xúi dục của ma quỷ, Chúa không làm theo lời của nó và kết quả là: Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các Thiên Thần tiến lại, hầu hạ Người ( Mt 4, 11 ).

       Chúa chiến thắng ma quỷ là vì Chúa làm theo ý Chúa Cha, Chúa muốn sống với Chúa Cha, Chúa khiêm nhường, vâng lời, không làm theo ý của mình. Chúa lấy Lời Chúa để làm vũ khí chiến thắng ma quỷ, cụ thể:

       +Lần một: “ Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra “ ( Mt 4, 4 ).

       +Lần hai: “ Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi “ ( Mt 4, 7 ).

       +Lần ba: “ Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài “ ( Mt 4, 10 ).

       Và như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc hai ( Rm 5, 12. 17 – 19 ): “ … Những người lãnh được ân sủng và ân huệ dồi dào bởi đức công chính cũng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Chúa Giêsu Kitô…. Đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa đến sự công chính ban sự sống cũng như thế….. Thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính như thế “.

       So sánh sự cám dỗ của bà Evà ngày xưa và Chúa Giêsu thời nay, chúng ta thấy Chúa bị cám dỗ quá nặng nề, quá dễ phạm tội, vì Chúa đang đói rát bụng chứ không no nê sung sướng như bà Evà. Lại nữa, khi đói người ta sẽ tìm mọi cách cho có của ăn vô bụng vì nó nguy cấp đến sự sống ( Trường hợp Esau đi săn về nhà đói quá đã bán chức trưởng nam cho em là Giacóp mà lấy chén cháo đậu xanh ăn đỡ đói { St 25, 23, 29 - 34 } ). Đàng khác, khi có của ăn no, con người lại nghĩ đến sự giàu sang của cải vật chất, càng nhiều càng tốt; có của cải rổi thì lại tìm danh vọng, tiếng tăm, lạc thú để rồi để lại cho đời. Nói chung Chúa bị ma quỷ cám dỗ trên mọi lãnh vực của cuộc sống, liên quan tới cuộc sống, cần kiếp cho cuộc sống ( Của ăn, thức uống, của cải, danh vọng, lạc thú ). Chúng ta có thể nghĩ Chúa sẽ bị ngã quỵ như bà Evà, vì bà chỉ có bị cám dỗ cái ăn mà thôi, nhưng Chúa lại bị nặng nề hơn nữa mà đã chiến thắng. Điều ấy Chúa mang đến cho chúng ta bài học, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải:

       +Đựa vào Chúa.

       +Bám vào Chúa.

       +Thuộc Lời Chúa.

       +Gẫm suy Lời Chúa.

       +Sống với Chúa.

       Từ đó chúng ta phải cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, xin Chúa thương xót mà ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta giống như Chúa là chiến thắng các cám dỗ trong cuộc sống trần gian này.

       Lạy Chúa, với Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay hôm nay, chúng con đã thật sự bước vào Mùa Chay thánh. Mùa Chay là mùa chúng con ăn chay hãm mình, làm việc lành phúc đức và cầu nguyện để Chúa thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con làm các điều truyền thống của Giáo Hội trên đây là để chúng con tập luyện các nhân đức, nhất là chúng con sống nhân đức giữ mình trong sạch, khó nghèo và vâng lời. Khi chúng con thực hiện ráo riết các nhân đức như thế là chúng con càng dễ bị ma quỷ cám dỗ. Nếu không có Chúa, chúng con sẽ vấp ngã, không thực hiện các nhân đức được. Xin Chúa cho chúng biết thường xuyên tựa nương vào Lời Chúa như Chúa để Chúa ban sức mạnh hồn xác, giúp chúng con đứng vững và chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ, thế gian, xác thịt.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, hàng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay tịnh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy mà học biết Đức Kitô, mà dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Amen.