Chúa Nhật : Chúa Hiển Linh
VỚI TẤT CẢ NHÂN LOẠI
Suy niệm của Achille Degeest

ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CỨU THẾ ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHÂN LOẠI

Theo ngôn từ phương Đông thời cổ, đạo sĩ (còn gọi là thuật sĩ) là những nhà tu tiên trốn lánh trần tục, tịch cốc để luyện phép trường sinh! Dĩ nhiên, danh từ đạo sĩ trong đoạn Phúc Âm ngày lễ Hiển linh phải được hiểu theo nghĩa khác.

Ba nhà đạo sĩ lặn lội từ phương xa đến Bêlem thờ kính Chúa Giêsu sơ sinh, là những bậc nhân sĩ, có lẽ là những tư tế ngoại giáo, các chắc hẳn là những nhà chiêm tinh. Lễ vật dâng tiến gồm vàng, trầm hương và một dược, nên người ta đồng ý cho rằng ba vị có thể từ miền Arabia tới. Theo viễn ảnh thánh chép sử trình bày Đức Kitô đến để thực hiện những lời tiên tri, chúng ta đọc lại Thánh Vịnh 72: “Vua Chúa Tarsis và các hải đảo sẽ đến triều cống, vua chúa Saba và Sêba sẽ dâng lễ vật. Chắc hẳn vì có đoạn Thánh Vịnh này mà truyền thống Kitô giáo đã gọi ba đạo sĩ là ba vua, do đó lễ Hiển linh còn có tên nữa là Lễ Ba Vua.

Tiếp theo hai bài đọc I và II, bài Phúc Âm nêu ra tính phổ quát toàn cầu của ơn cứu độ Thiên Chúa tặng cho loài người.

1) Phúc Âm chống đối tất cả mọi chủ nghĩa chủng tộc. Không phân biệt nguồn gốc, màu da, giai cấp, mọi người đều được biến cố Giáng Sinh triệu tập để chung hưởng một niềm vui phổ quát. Nhưng ít ra cũng phải có một vì sao mọc lên để mời gọi nhân loại. Giáo Hội đảm nhận trách vụ thắp lên và duy trì nguồn ánh sáng đánh thức và hướng dẫn loài người. Giáo Hội, nghĩa là tất cả các Kitô hữu, cũng là mỗi Kitô hữu. Phúc thật cho chúng ta nếu chúng ta biết nêu cao gương sáng, nói lời nhân ái xây dựng, hoặc dấn thân phục vụ đồng loại –làm như vậy là thắp lên nguồn sáng Phúc Âm đem niềm vui cho anh em chúng ta.

2) Theo lối giải thích truyền thống, những lễ vật của ba vua tượng trưng cho vương quyền, thiên tính và khổ nạn của Đức Giêsu. Trầm hương và một dược là những hương liệu. Một dược dùng để ướp xác kẻ chết. Trầm hương, nhất là thứ đốt trên bàn thờ dâng hương trong Đền Thờ Giêrusalem, tượng trưng cho lễ vật dâng hiến để tỏ lòng hân hoan thờ phụng. Chúng ta hãy biết nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế và Thiên Chúa chúng ta.