Chúa nhật Truyền giáo - Năm C
SỨ MẠNG RAO GIẢNG TIN MỪNG
         Lm Micae Võ Thành Nhân

       Chúa lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin Mừng từ Chúa Cha và rồi sau đó cũng chính Chúa Cha sai Chúa xuống trần gian thực hiện sứ mạng này: “ Như Cha đã sai Thầy.. “ ( Ga 20, 21a ).

     Đây là sứ mạng linh thánh, trọng đại, cao cả, có liên quan đến phần rỗi con người chúng ta. Sứ mạng này vượt lên trên tất cả những gì là phàm trần như cơm áo gạo tiền, danh lợi thú: “ Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép….” ( Lc 10, 4 ).

     Đây là sứ mạng mà khi đến trần thế thực hiện, Chúa gặp rất nhiều khó khăn là bởi vì con người chúng ta sống chìm ngập quá lâu trong tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, thế gian, và bây giờ Chúa đến để đưa con người chúng ta về với Chúa Cha, cho nên:

     + Chúa bị ma quỷ quấy phá bằng cách nó làm lộ danh tánh của Chúa để cho mọi người biết Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai và rồi Chúa sẽ không thực hiện được sứ mạng này ( Lc 4, 31 – 37 ).

     + Chúa bị con người chống đối, phá hoại, nói hành, nói xấu, vu oan giáng họa cho Chúa. Họ nói Chúa nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ ( Lc 11, 15 – 26 ). Chúa mất trí ( Mc 3, 21 )….Cuối cùng họ giết chết Chúa bằng cách đóng đinh Chúa vào thập giá ( Mt 27 ).

     Hai thế lực: Vô hình đen tối ( Ma quỷ ) và hữu hình ( Thế gian, con người ), có khi là hành động riêng lẽ, có khi là cấu kết với nhau để chống phá Chúa. Mục đích của nó là làm cho Chúa chán nản, không còn tha thiết thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng nữa.

     Chúa không nao núng, Chúa vẫn đứng vững, Chúa vẫn thực hiện sứ mạng này một cách hết sức tốt đẹp, là bởi vì:

     + Chúa hoàn toàn tin tưởng, và phó thác trọn vẹn vào Chúa Cha: “ Lạy Chúa, này Con đến để thực thi ý Ngài “ ( Dt 10, 9 ).

     + Trước, đang, và sau khị thực hiện sứ mạng này, Chúa luôn cầu nguyện với Chúa Cha để xin Chúa Cha chúc lành, giúp sức, tăng thêm nghị lực cho Chúa ( Mc 1, 29 – 39 ).

     Chúa đã đi bước trước, Chúa đã trải qua kinh nghiệm việc rao giảng Tin Mừng và bây giờ trước khi về trời, Chúa trao ban sứ mạng trọng đại này cho chúng ta: “ Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ, còn ai không tin, sẽ bị kết án “ ( Mc 16, 15 – 17 ).

     Nhưng trước khi trao ban sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Chúa dạy chúng ta biết rằng cánh đồng truyền giáo ( Đồng lúa ) là của Chúa, nhân sự lo cho việc truyền giáo cũng là do Chúa tuyển chọn ( Chúa qui tụ mười hai tông đồ, bảy mươi hai môn đệ…), để rồi bổn phận của chúng ta phải luôn cầu nguyện với Chúa Cha: “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa “ ( Mt 9, 35 – 10, 1. 6 – 8 ), hoặc là: “ Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến “ ( Mt 6, 9 – 13 ).

     Đi đôi với lời cầu nguyện là sự dấn thân của chúng ta cho việc truyền giáo: “ Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con “ ( Ga 20, 21 ). Chúng ta dấn thân theo mẫu gương là Chúa, vì Chúa là nhà rao giảng Tin Mùng hoàn hảo, tuyệt vời của Chúa Cha:

     + Nổ lực cộng tác với ơn Chúa ban để hoàn thiện bản thân, luôn là: “ Đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa “ ( Mt 25, 14 – 30 ). “ Các con hãy sống trọn lành để mọi người nhìn thấy việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời là Đấng trọn lành “ ( Mt 5, 16 ).

     + Yêu mến Chúa và say mê các linh hồn, không chùng bước, không sợ sệt, không rút lui trước những khó khăn: “ Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng“ ( Lc 10, 3 ) hoặc là nói như mẹ Têrêsa  Calcútta: “ Một tín hữu say mê Chúa Kitô đến nỗi không có ước muốn nào khác hơn là làm cho mọi người nhận biết và yêu mên Chúa “.

     + Phục vụ mọi người với lòng khiêm hạ thẳm sâu, cúi xuống rửa chân cho mọi người: “ Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người “ ( Mc 10. 45 )  . Chúng ta hãy làm nhiều việc lành phúc đức cho anh chị em của chúng ta để anh chị em chúng ta được hưởng nhờ.

     + Cộng tác với nhau trong công cuộc rao giảng Tin Mừng: “ Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến “ ( Lc 10, 1 ). ( Một cánh én không làm nên mùa xuân. Một bông lúa không làm nên mùa màng ).

     + Đặt sứ mạng rao giảng Tin Mừng lên trên tất cả, vì: “ Nước Thiên Chúa đã gần đến “ ( Lc 10, 9b ), cho nên hãy ăn năn sám hối, cải tà qui chính, tin vào Chúa, thờ phượng Chúa, sống bác ái yêu thương phục vụ, tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau để được hưởng sự sống đời đời sau này: “ Còn ai không tin thì sẽ bị kết án “ ( Mc 16, 16b ).

     + Ngoài việc cầu nguyện, dấn thân góp công, chúng ta còn dâng hy sinh góp của để giúp Hội Thánh Chúa có phương tiện thuận lợi trong việc rao giảng Tin Mừng: “ Có mấy phụ nữ đi với Người và họ lấy của cải mình mà giúp đỡ Người và các môn đệ “ ( Lc 8, 1 – 3 ). Biết đâu một bát gạo chén cơm giúp cho Hội Thánh, Hội Thánh lại đem đến cho những anh chị em nghèo để rồi thêm sự phấn khởi cho anh chị em nghèo của chúng ta trong việc sống đạo Chúa.

      Kết quả công cuộc rao giảng Tin Mừng là ở nơi Chúa, chúng ta là những sứ giả của Chúa, giúp cho Chúa mà thôi: “ ….vào tất cả các thành, các nơi mà chính Chúa sẽ đến “ ( Lc 10, 1b ). “ Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng chính Chúa cho mọc lên”. Kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, Thiên Chúa là Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể “ ( 1Cor 3, 6 – 7 ).

     Lạy Chúa, Công đồng Vaticanô II chúng con đã nói: “ Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo “, từ đó chúng con hiểu rằng bản chất của chúng con, con cái của Chúa là truyền giáo. Chúa vì tình yêu đã cho chúng con cộng tác với Chúa trong việc truyền giáo này. Xin Chúa cho chúng con thấy được vinh dự cao cả lớn lao này đây để chúng con hết lòng cộng tác với Chúa và với Hội Thánh bằng lời cầu nguyện, dấn thân, hy sinh đóng góp vật chất cho Hội Thánh. Xin cho chúng con sống trước những điều chúng con rao giảng để nhờ đó mà anh chị em chúng con dễ dàng đến với Chúa, thay đổi lối sống cho phù hợp thánh ý Chúa mà được hưởng sự sống đời đời. Amen.