Chúa Nhật XXXII thường niên  - Năm C
THIÊN CHÚA CỦA NGƯỜI SỐNG
       Lm Micae Võ Thành Nhân

Người ta thường hay nói tư tưởng điều khiển lời nói và việc làm. Ngược lại, người ta căn cứ vào lời nói và việc làm của một người để nhận biết tư tưởng của họ. Những người thuộc trường phái Sađđucêô không tin có sự sống lại trong tư tưởng của họ, cho nên họ mới tự bịa đặt ra câu chuyện như trong Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay để hỏi Chúa.

Qua câu chuyện mà họ hỏi thử Chúa, chúng ta thấy họ đang sống trong thế giới hữu hình, nên họ chỉ cảm nhận được những điều mắt thấy tai nghe mà thôi.  Nhiều khi những điều mắt thấy tai nghe  mà họ còn chưa hiểu, chưa cảm nhận hết nổi thì huống chi là trong thế giới vô hình, thế giới thần linh, thế giới mà họ không thấy được thì làm sao họ có thể hiểu nổi: “ Chúng tôi ước lượng khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá được ? Ai hiểu thấu thánh ý Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống : ( Kn 9, 15 – 16 ). Họ đâu nghĩ rằng Chúa từ Chúa Cha mà đến. Chúa thuộc thế giới linh thiêng và nếu Chúa có trả lời, họ cũng chẳng hiểu.

       Nhưng Chúa vẫn giải thích cho họ hiểu phần nào về cuộc sống mai sau sau khi chấm dứt cuộc đời trên trần gian này. Chúng ta khám phá ra những điều hấp dẫn đó qua sự trả lời của Chúa:

       -Cuộc sống mai sau là cuộc sống giống như các thiên thần, nơi đó chúng ta hoàn toàn hạnh phúc, không còn khổ đau, không còn lo lắng, không còn cưới vợ lấy chồng, không còn sự lệ thuộc vào vật chất nữa.

       -Cuộc sống đời này có giới hạn và sẽ chất dứt khi chết. Cuộc sống mai sau là vĩnh cửu, bất tận, trường tồn, và được bắt đầu từ ngày hôm nay.

       -Các tổ phụ của chúng ta, những người đi trước, sống theo ý Chúa đang ở nơi ấy. Các ngài đang sống vui vẻ, hưởng hạnh phúc bên Chúa, không có sự chết, các ngài vẫn sống, vẫn tồn tại.

       -Thời gian cuộc sống mai sau luôn luôn là hiện tại, quá khứ, tương lai vẫn là hiện tại trong Chúa.

       -Đối với Chúa, mọi người đều sống, vẫn đang trong hiện tại vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống: “ Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như  hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời “ ( Dt 13,8 ).

       Vậy là một khi đã tin có cuộc sống mai sau, có sự sống lại thì chúng ta sẽ sống và hành động theo đức tin của mình, chúng ta phải sửa đổi cuộc sống chúng ta cho phù hợp vói thánh ý của Chúa.

       Trong bài đọc một được trích sách Macabêô quyể thứ hai, tác giả tường thuật lại việc bảy anh em bị bắt làm một mẹ với của mình, bị vua cho đáng đòn bằng roi da và roi gân bò và bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Bảy anh em này chịu các cực hình kinh khủng và chịu chết vì trung thành với lề luật và tin vào sự sống lại sau này. Các anh em này nói: “ Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời “.

       Chúng ta tin vào sự sống đời đời, sự sống lại trong ngày sau hết mà chúng ta thường xuyên tuyên xưng trong kinh Tin Kính ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng “ Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy “. Chúng ta sống niềm tin này trong việc thực thi Lời Chúa dạy. Còn những người không tin có sự sống lại, họ sẽ sống buông thả, sống vô kỷ luật thì sẽ không được sống lại mà còn trị trừng phạt: “ Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ được sống lại thì hơn. Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu “.

       Sự sống đời đời là do Chúa ban: “ Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời “ ( 2Thes 2, 16 ). Vì thế chúng ta cần cầu nguyện cho nhau, nhất là cho những người không có lòng tin “ Vì không phải hết mọi người có lòng tin “ ( 2Thes 3, 2b ), cùng nhau cầu nguyện cho những người rao giảng Tin Mừng và chúng ta cùng nhau cộng tác với Hội Thánh để rao giảng Chúa cho mọi người để tất cả mọi người tin vào Chúa mà hưởng sự sống lại sau này. Đàng khác, khi chúng ta sống những Lời Chúa dạy để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, Chúa là Đấng trung thành, Chúa sẽ làm cho chúng ta được kiên vững và giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ và từ lòng tin như thế, Chúa sẽ hướng chúng ta đến lòng mến Chúa hơn ( 2Thes 3, 5 ).

       Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là chủ của sự sống, chúng con tin có sự sống lại sau này trong ngày Chúa đến. Xin Chúa cho mắt của chúng con luôn hướng về Chúa. Xin cho chúng con được thấy dung nhan Chúa qua anh chị em của chúng con và qua vẻ đẹp của vũ trụ này để chúng con ngợi khen tôn vinh chúc tụng Chúa ngay từ bây giờ. Xin cho chúng con biết học sự đẹp lòng Chúa ( Kn 9, 18 ), biết lo tích trữ kho lẫm trên trời ngay lúc này bằng việc giữ đạo Chúa, xa tránh những gì làm mất lòng Chúa và biết tận dùng thời giờ, khả năng Chúa ban để luyện tập các nhân đức, nhất là yêu Chúa, thương người. Xin cho chúng con biết sống tinh thần chờ đợi Chúa đấn như năm cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn đi đón chàng rể thì chắc chắn chúng con sẽ được sự sống lại sau này.

       Lạy Thiên Chúa  toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tực do mà thực hiện ý Chúa. Amen.