Chúa Nhật XXXI thường niên  - Năm C

Chúa Vào Nhà Kẻ Tội Lỗi

(Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10)

Catholic.org.tw

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 31 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ăn năn sám hối trở về với Chúa, để Chúa thương tha thứ, vì Chúa hằng tìm kiếm chờ đợi chúng ta trở về với Người, để Người tha thứ cứu rỗi, như trường hợp của ông Da-kêu là trưởng thu thuế trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và những người trong gia đình chúng ta được ăn năn trở lại cùng Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 11,22-12,2

Chúa thương hết mọi loài Người đã dựng nên. Cả những kẻ tội lỗi, Người cũng thương chờ đợi họ ăn năn để Người thương tha thứ. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tx 1,11-2,2

Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa để làm sáng danh Chúa. Ngài khuyên họ đừng băn khoăn lo lắng về tin đồn ngày tận thế sắp đến. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 19,1-10

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu cứu vớt ông Da-kêu và gia đình ông. Và để đáp lại lòng thương xót của Chúa, ông quyết tâm đổi mới và đền bù gấp bốn lần những thiệt hại do tội ông gây ra.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và chân thành cầu nguyện.

1. Hội Thánh đại diện Chúa ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu tha thứ cho hết mọi người, nhất là những kẻ nghịch người thù với chúng ta.

2. Trên thế giới hiện nay, nhiều người cậy quyền ỷ thế đàn áp bóc lột kẻ khác. Xin cho họ biết hồi tâm hối lỗi, thương yêu giúp đỡ đồng bào đồng loại của mình.

3. Ông Gia-kêu biết tìm đến Chúa để được ơn tha thứ. Xin cho những kẻ lầm lạc tội lỗi biết chạy đến Chúa, để được lãnh nhận tình thương tha thứ của Chúa.

4. "Con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất". Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta được Chúa thương cứu giúp, để khỏi phải hư mất muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con là kẻ hèn mọn tội lỗi. Xin Chúa thương cứu vớt chúng con.