Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Năm C
GIÊSU, VUA TÌNH YÊU
                   Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô vua vũ trụ vào Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, như một lời nhắc nhở chúng ta, Chúa Kitô là chủ của thời gian và không gian. Là nguyên thủy và là cùng đích. Ngài là vua muôn vua là Chúa của các chúa. Chúng ta dành một vài phút để cùng chia sẻ với nhau vị vua Giêsu của chúng ta.

Đức Giêsu là vua nghèo khó: Vua chúa trần gian thì sinh ra trong cung điện giàu sang; còn vua Giêsu, Đấng vốn là giàu có, nhưng lại sinh ra trong hang lừa máng cỏ, để làm gương cho chúng ta trong sự khó nghèo.

Vua Chúa trần gian cư ngụ trong dinh thự sang trọng cao cấp nhất; nhưng vua Giêsu cư ngụ trong làng quê Nazarét nào có cái chi hay!. Ngài nói: Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi tựa đầu.

Vua Chúa trần gian ngày ngày trong trang phục cẩm bào lộng lẫy; còn vua Giêsu chết trần trụi trên cây thập giá, chẳng có tấm áo che thân. Nói tóm lại, cả cuộc đời của vua Giêsu là “Sinh vô gia cư, tử vô địa táng”.

Đức Giêsu là vua khiêm nhường: Ngài là Thiên Chúa quyền năng, nhưng sống như một người tôi tớ. Vua chúa trần gian dùng quyền hành thống trị, có kẻ hầu người hạ, còn vua Giêsu của chúng ta nói: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc cho muôn người".

Vua Giêsu không mời chúng ta học nơi Ngài cách làm phép lạ; học nơi ngài cách chữa bệnh; hay cách giảng dạy, mà chỉ mời gọi chúng ta học nơi Ngài một bài học duy nhất đó là: "Hiền lành và khiêm nhường".

Đức Giêsu là vua tình yêu: Tình yêu khi Ngài nói: "Các con hãy yêu thương kẻ thù, hãy cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình, hãy nói lời tha thứ cho những kẻ bắt bớ mình, và chúc phúc cho những kẻ làm khổ mình".

Ngài tha thứ cho Phêrô sau ba lần chối Ngài; tha thứ cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình “Ta không kết tội chị, hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Tha thứ cho đám lý hình: "Lạy Cha! Xin tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết"; tha thứ cho người trộm lành “Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Và tất cả chúng ta đây là đối tượng lòng tha thứ của vua Giêsu.

Anh chị em thân mến,

Sau khi Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều, dân Do thái muốn tôn phong Ngài lên làm vua, nhưng Chúa từ chối mà trốn lên núi cầu nguyện. Ấy thế mà, sau khi bị lý hình đánh đập một trận đòn bầm dập tả tơi, thì trước  tòa án quan Philatô, Đức Giêsu xưng mình: "Tôi là vua, Tôi sinh ra và đến trong thế gian này, là để làm chứng cho sự thật, ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi". Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng cho dân chúng biết, bao gồm ba điều sau đây:

 1/Có một Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất và muôn vật.

2/ Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót yêu thương con cái mình.

3/ Tất cả mọi người đều là anh em với nhau con cùng một Cha trên trời.

Như vậy, vương quốc của vua Giêsu không phải là núi cao biển rộng sông dài, không phải là dân số đông đúc, không phải là dân giàu nước mạnh, cũng không phải là văn hóa truyền thống lâu đời, nhưng vương quốc của vua Giêsu chính là tâm hồn mỗi người chúng ta.

Đất nước nào cũng có lá cờ là biểu tượng của một quốc gia. Lá cờ đất nước của vua Giêsu chính là cây thánh giá. Đây là biểu tượng của Vua Giêsu, đã hi sinh mạng sống cho công dân của mình.

Một quốc gia để tồn tại và phát triển, thì phải có một Hiến pháp. Hiến pháp của Vua Giêsu là “Luật yêu thương”. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Thánh Phaolô đã khẳng định như thế, ngài nói: “Ai yêu thương là chu toàn lề luật.

Rồi chúng ta thấy, mỗi một quốc gia đều sử dụng đồng tiền của đất nước mình. Đồng tiền của quốc gia Giêsu không mang giá trị kinh tế, nhưng mang giá trị vĩnh cửu, khi mà chúng ta làm những việc lành phúc đức ngay ở đời này, thì đời sau, vua Giêsu sẽ ghi công thưởng phúc cho chúng ta trong vương quốc của Ngài.

Phần chúng ta, một khi tôn xưng Đức Giêsu là vua sự thật, thì hãy sống theo điều Người dạy, đó là: "Chớ làm chứng dối, bỏ vạ, cáo gian. Có thì nói có, không thì nói không, đừng thêm điều đặt chuyện là do lòng tà mà ra".

Là những người con của Vua sự thật, chúng ta cố gắng sống theo sự thật, sự thật trong lời nói và việc làm, dẫu biết rằng thật thà thường thua thiệt. Nói tóm lại, chúng ta cần sống thật với Chúa, với chính mình và với nhau.

Mừng lễ Chúa Kitô vua, xin cho chúng ta luôn ý thức rằng: Là công dân của vua Giêsu, chúng ta được mời gọi sống khiêm tốn trong phục vụ, sống yêu thương và tha thứ. Sống trong chân lý mà vua Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Amen.