Chúa Nhật XXXII - Thường Niên - Năm B

Ðồng Tiền Của Bà Góa Nghèo

(1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44)

Catholic.org.tw

Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 32 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mến Chúa yêu người cách quảng đại, chân thành, bằng những việc làm cụ thể... Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khen bà góa nghèo, tuy bà chỉ bố thí hai đồng, nhưng lại là người bố thí nhiều hơn hết, vì đó là tất cả tài sản của bà và bà đã hy sinh hết lòng vì Chúa và vì mọi người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết mến Chúa yêu người nhiệt tình, bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 17,10-16

Bà góa ngoại đạo ở Sarépta đã hy sinh nuôi ngôn sứ Êlia, nên được Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Dt 9,24-28

Chúa Giêsu hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 12,38-44

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư giả hình, kiêu ngạo, tham lam; trái lại Người khen ngợi bà góa nghèo hy sinh tất cả tài sản vì lòng "mến Chúa yêu người", nêu gương cho mọi người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy "mến Chúa yêu người" bằng việc làm cụ thể. Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa dạy và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn dạy con cái sống Ðức Ái hoàn hảo bằng việc làm cụ thể hằng ngày. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết vâng nghe và thực hành lời Hội Thánh dạy.

2. Nhiều người phải nghèo đói thiếu thốn vì con người ích kỷ, không biết thương yêu giúp đỡ nhau. Xin cho mọi người mở rộng tấm lòng, hy sinh quảng đại nâng đỡ đồng bào đồng loại.

3. "Anh em hãy coi chừng, đừng làm theo các kinh sư giả hình, kiêu ngạo, tham lam". Xin cho mọi Kitô hữu biết sống chân thật, khiêm tốn, và hết lòng "mến Chúa yêu người".

4. "Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết bắt chước bà, sẵn lòng hy sinh tất cả vì Chúa và vì mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh suốt đời phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con.