CẨM NANG CÁC NGHI THỨC

 
NGHI THỨC THÁNH LỄ
BÍ TÍCH
Á BÍ TÍCH
QUI ĐỊNH VỀ MỤC VỤ BÍ TÍCH
SẮC LỆNH THỜI ĐIỂM DỊCH COVID19

QUI ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÔN PHỐI

SƯU TẦM MỤC VỤ

 
BÍ TÍCH
NGHI THỨC THÁNH TẨY
 
I. Nghi thức Thánh tẩy trẻ nhỏ
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức Thánh Tẩy

II. Nghi thức Khai tâm Kitô giáo cho người lớn

bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức Khai tâm cho người lớn

III. Nghi thức Tuyên xưng Đức tin và lễ trọng thể - rước lễ bao đồng

bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức tuyên xưng đức tin
 
  II.  Những qui định nghi thức rửa rội
NGHI THỨC THÊM SỨC
I. Thêm sức trong Thánh lễ
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức Thêm sức trong Thánh lễ

II. Thêm sức trong trường hợp nguy tử

bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletThêm sức lúc nguy tử
 
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
 I. Chầu Thánh Thể và phép lành Mình Thánh Chúa
 
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức Chầu và ban phép lành Thánh Thể

II. Nghi thức cho rước lễ ngoài Thánh lễ

bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức cho rước lễ
 

III. Nghi thức thăm viếng và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân

bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức trao Mình Thánh Chúa trong trường hợp bình thường
bulletNghi thức trao Mình Thánh Chúa cách đơn giản
 
BÍ TÍCH HOÀ GIẢI
I. Công thức tha tội
II. Nghi thức sám hối chung và giải tội riêng
bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức sám hối chung và giải tội riêng

III. Nghi thức sám hối chung
thú tội và giải tội tập thể

bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bullet Nghi thức giải tội tập thể (HĐGM)
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Nghi thức xức dầu bệnh nhân

bulletNhững lưu ý mục vụ cần biết
bulletNghi thức xức dầu bệnh nhân cách thông thường
bulletNghi thức xức dầu trong lúc nguy tử
 
NGHI THỨC HÔN PHỐI
bulletBìa Sách Nghi Thức
bulletThông báo về bản dịch
bulletCongregatio De Cultu Divino...
bulletBộ Phụng tự và Kỷ luật Bí Tích
bulletNhững nghi lễ mở đầu
bulletPhụng vụ Lời Chúa
bulletCử hành nghi thức
bulletLời nguyện cộng đông
bulletPhụng vụ Thánh Thể
bulletLời nguyện chúc hôn
bulletPhép lành cuối lễ
bulletNghi thức Vu Qui & Tân Hôn
bullet Cử hành hôn phối ngoài thánh lễ
bullet Cử hành trước vị chứng hôn giáo dân
bullet Cử hành giữa người công giáo và người dự tòng hay ngoài Kitô giáo
NGHI THỨC AN TÁNG
bullet Sắc lệnh thánh bộ phượng tự
 

NGHI THỨC CÁC Á BÍ TÍCH


 Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments