Quí Cha đang nghỉ hưu
tại Giáo sĩ Dưỡng Đường Đồng Công Việt nam


 
521b đường Tam Bình - Phường Tam Phú, Quận Thủ đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại : 08 3 8968471

Linh mục  GIUSE   ĐINH   THANH    TÂM
 

Thuộc giáo phận : Long Xuyên

 

Ngày sinh……01……….tháng…10….năm…1933…

 

Nơi sinh :   Thức Hóa,  Giao thủy,  Nam  định, Bắc, Việt nam

 

Thụ phong linh mục :     29   /   4   /  1966,

 

Ngày gia nhập GSDĐ : 28 – 8- 2010

 


Lm Phanxicô Xavier ĐINH QUANG TỊNH
 

thuộc giáo phận:  Sài gòn, (gốc Bùi Chu)
 

Ngày sinh 19.tháng 6 năm1924  (Sinh đúng 1923)…
 

Thụ phong linh mục :      29.6.1953, Nt Bùi Chu

 

Ngày gia nhập GSDĐ : 09 . 12. 2012


Lm Đa Minh Nguyễn Đức Bình

 

thuộc giáo phận:  Sài gòn

 

Sinh ngày : 09 - 06 - 1936

Thụ phong linh mục :  29.4.1965
 

Ngày gia nhập GSDĐ : 25. 09. 2014


Lm Giuse Nguyễn Hiến Thành

 

thuộc giáo phận:  Sài gòn

 

Sinh ngày : 30 - 8 - 1932

 

Thụ phong linh mục : 28.6.1961
 

Ngày gia nhập GSDĐ : 15. 07. 2015


Lm Giuse Phạm Văn Thăng

 

thuộc giáo phận:  Sài Gòn

 

Sinh ngày : 29-3-1928

 

Thụ phong linh mục :  21-12-1957

 

Ngày gia nhập GSDĐ : 14 - 08 - 2016


Lm Luy Trần Thanh Minh

 

thuộc giáo phận:  Bắc Ninh

Sinh ngày : 25/6/1948

 

Thụ phong linh mục :  27/9/1996

 

Ngày gia nhập GSDĐ : 22/7/2019Lm Luca Phạm Tuấn Khanh

 

thuộc giáo phận:  Long Xuyên

 

Sinh ngày : 19/3/1950

 

Thụ phong linh mục :  5/4/1976

 

Ngày gia nhập GSDĐ : 14/5/2020