Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 14
3
 
Thưa Cha, trong Kinh Thánh có nói đến GIOAN TẨY GIẢ, và GIOAN TÔNG ĐỒ,  vậy ông nào là còn bà ISAVE?  và trong Kinh Thánh nói Đức Mẹ đi thăm bà ELIZABETH  nhưng trong lần hạt MÂN CÔI lại nói “ĐỨC MẸ đi viếng Bà Thánh ISAVE” vậy là một người hai tên hay là hai người khác biệt nhau?  Xin vui lòng giải thích cho con. 
THT
 
 
Đáp:
 


Trong Tân Ước có hai người trùng tên Gioan mà ta quen biết:

+  GIOAN TẨY GIẢ, hay còn gọi là Tiền Hô dọn đường cho Chúa Cứu Thế.  Vị này là con Bà Thánh Isave và Ông Thánh Giacaria. Chữ Isave hay Elizabeth đều cùng dịch từ Hy Lạp “Ελισάβετ” và tiếng Do Thái (Hebrew) Elisheva, אֱלִישֶׁבַע.  Do đó hai tên cũng chỉ một người thôi. Gioan này đã làm phép rửa cho dân chúng dưới sông Giordan, và cũng đã làm phép rửa cho chính Chúa Giêsu.  Vì làm phép rửa nên mới gọi là Tẩy Giả.  Vị này đã được loan báo trước sẽ là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến nên có biệt danh là Tiền Hô.  Tin Mừng Luca đã thuật lại việc sứ thần truyền tin việc Gioan Tẩy Giả sinh ra (1:5-25, 39-45, 57-80), Gioan bị tống ngục (3:1-20), sai môn đệ riêng của mình đến gặp gỡ Chúa Giêsu (7:18-30). Tin Mừng Marcô nói về Gioan Tẩy Giả về việc rao giảng và cái chết của ngài (1:1-11; 6:14-29).  Trong Tin Mừng Matthêu, Gioan Tẩy Giả được đề cập đến trong việc rao giảng (3:1-17), khi ở trong tù đã sai người hỏi về vai trò của Chúa Giêsu, và về cuộc tử đạo của ngài. Tin Mừng thứ tư (do Thánh Gioan Tông Đồ biên soạn) đã nói tới vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả (1: 6-8) và sau đó còn chỉ cho người khác biết về Chúa Cứu Thế (1:19-36), và những lời chứng cuối cùng về Đức Kitô (3:22-36).  Thánh Gioan Tẩy Giả được kính vào ngày 24 tháng 6 hàng năm.

+  GIOAN TÔNG ĐỒ: Vị này là một người làm nghề chài lưới anh em với Tông Đồ Giacôbê, con ông Dêbêđê, được Chúa Giêsu kêu gọi để theo Chúa (Mt 4:21-22; Lc 5:10).  Vị này đã được tuyển chọn vào số 12 vị mà Chúa gọi là Tông Đồ (Mt 10:2; Mc 3:17; Lc 6:14).  Thánh Gioan Tông Đồ cũng là một trong nhóm 3 môn đệ thân tín nhất (Phêrô, Gioan, Giacôbê) mà Chúa Giêsu đã mang theo với Người trong việc làm phép lạ phục sinh một bé gái (Lc 8:51), lên núi cầu nguyện và Người biến hình trước mặt ba vị này (Mt 17:1-8; Mc 9:2-8; Lc 9:28-36), và vào cầu nguyện lần cuối trong Vườn Cây Dầu (Mt 26:37; Mc 14:33).  Chính Thánh Gioan Tông Đồ là người đã xin Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu hủy một làng Samaria không tiếp đón Chúa (Lc 9:54).  Trong Tin Mừng Gioan có những chỗ nói về “người môn đệ được Chúa yêu thương” nhưng ai cũng hiểu đó chính là tác giả, tức là Thánh Gioan Tông Đồ (Ga 13:23; 19:26; 21:7). Lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ là ngày 27 tháng 12.  Đây là vị Thánh Tông Đồ mà trong lễ kính Ngài vị chủ tế mặc áo trắng thay vì áo đỏ, có thể vì Ngài đã không chết tử vì đạo như các vị khác. Ngài cũng là một trong 4 vị đã viết Tin Mừng.


GHI CÂU HỎI