THÁNH LỄ CHÚC MỪNG

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN VÀ NGÂN KHÁNH KHẤN DỒNG

(NGÀY 31 -  5 -  2018)

Linh mục Piô X M. Nguyễn Đán, C.R.M. Tổng Phục Vụ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Chủ tế dâng Thánh Lễ

Linh mục Giuse M. Lương Thiên Triều, C.R.M chia sẻ cùng cộng đoàn

Nghi thức khấn Dòng

Vị đại diện ông bà cố cám ơn nhà Dòng

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà