Thánh lễ truyền chức Linh mục tại giáo phận Long Xuyên

ngày 30 - 6 - 2017

Trong đó có một tiến chức Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc:

+Tu sĩ Phaolô Maria NGUYỄN ĐỨC THUẬN, CRM

 

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà