Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

 tại giáo phận Bắc Ninh

(ngày 03-6-2017)

Trong số 6 thầy Phó Tế lãnh chức Linh mục, có 3 Thầy thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc:

                          + Đaminh Mậu Maria. Tô Đức Trụ, CRM

                          + Gioan Êuđê Maria. Trần Quang Phổ, CRM

                          + Ignatiô Antiôkia Maria. Thân Thái Hoà, CRM

                  

Thánh lễ tạ ơn tại nhà Mẹ ( Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc - Thủ Đức)

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà