Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

HÂN HOAN KINH BÁO

Các Tu Sĩ

Kỷ Niệm 50 Năm Khấn Dòng

                                1. Phêrô Maria Nguyễn Quang Thiều, CRM

                                2. Raymunđô Maria Nguyễn Mạnh Thư, CRM

                                3. Giuse Maria Cao Xuân Cảnh, CRM

                                4. Anrê Maria Nguyễn Đức Nghiệp, CRM

                                5. Antôn Claret Maria Nguyễn Ngọc Lâm, CRM

                                6. Raymunđô Maria Trần Hữu Thảo, CRM

                                7. Raymunđô Maria Nguyễn Châu Diên, CRM

                                8. Gioan Baotixita Maria Đinh Viết Luận, CRM

                                9. Phanxicô Xaviê Maria Đỗ Cao Tùng, CRM

                                10. Justinô Maria Phạm Xuân Bỉnh, CRM

                                11. Henricô Maria Đinh Viết Phục, CRM

                                12. Pôlicarpô Maria Nguyễn Đức Thuần, CRM

                                13. Lêô Maria Vũ Đình Huyến, CRM

                                14. Martinô Maria Lê Minh Lãm, CRM

                                15. Phanxicô Xaviê Maria Vũ Hữu Mục, CRM

                                16. Gioankim Maria Ngô Hoàng Khôi, CRM

                                17. Bênêđictô Maria Nguyễn Thiên Phụng, CRM

                                18. Micae Maria Đỗ Quang Chinh, CRM

     

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà