THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU

NGÀY 19 - 3 - 2016

Cha Tổng Phục Vụ  PIÔ MARIA. Nguyễn Quang Đán, CMC

cùng 2 Thầy lãnh chức Phó Tế:

                  - Bonaventura Maria. Phạm Hoàng Phán, CMC (Phạm Đức Thịnh)

                  - Gioan Maria. Phạm Hoàng Kim, CMC (Phạm Đức Thụy)

thuộc DÒNG ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC

Cha Tổng phục vụ Dòng Đồng Công Piô Maria Nguyễn Quang Đán, CMC và anh em Linh Mục Dòng trong ngày lãnh chức Phó Tế của hai Thầy.

Ngày 19/3/2016, vào lúc 9h30, tại nguyện đường thánh Giuse – ĐCV Bùi Chu, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu đã truyền chức phó tế cho 11 thầy.Trong số 11 tiến chức, có 9 thầy thuộc giáo phận Bùi Chu: 6 thầy học tại ĐCV thánh Giuse Hà Nội, 3 thầy học tại Học Viện Đaminh và 2 thầy thuộc Dòng Đồng Công.

Cách đây 63 năm, cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ đã thành lập Dòng Đồng Công tại mảnh đất Bùi Chu. Sau biến cố di cư năm 1954, Dòng Đồng Công đã trở lại hoạt động tại giáo phận được 5 năm, kể từ năm 2011, và hai tân phó tế hôm nay như hoa trái đầu tiên của Dòng trên đất mẹ Bùi Chu.

Hiện diện trong thánh Lễ có cha Tổng đại diện, cha Piô X Nguyễn Quang Đán - Bề trên tổng quyền Dòng Đồng Công, quý Cha quản hạt, quý Cha cố, quý Cha giáo, quý Bề trên các Dòng, quý chủng sinh, quý tu sĩ và quý ân thân nhân của các tiến chức.

Trong thánh Lễ, Đức Cha Tôma, ngoài việc nhắn nhủ các tiến chức về giá trị, vai trò cao cả của chức vụ mà các thầy lãnh nhận, Đức Cha cũng nhấn mạnh khía cạnh công chính nơi thánh cả Giuse và nhắn nhủ các tiến chức cũng như các chủng sinh ý thức, quí trọng sự thinh lặng và khiêm nhường, noi theo thánh Giuse – bổn mạng thứ hai của Đại chủng viện Bùi Chu.
 

Cũng trong bầu khí ấy, Đức Cha chúc mừng bổn mạng quý Cha, quý thầy và quí vị hiện diện có thánh hiệu Giuse.

Xin cộng đoàn cùng Giáo phận tạ ơn Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho các tân phó tế để quý thầy trung thành và hăng say trong sứ vụ, được đầy tràn ơn Chúa và chuẩn bị sẵn sàng cho thiên chức linh mục, như lời kêu mời của Đức Cha Tôma.

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà