Lm Têphanô Maria Phạm Cao Đích CMC, tuyên bố khai mạc trước cộng đoàn

Lm Piô Maria Nguyễn Quang Đán CMC tổng phục vụ, chia sẻ với cộng đoàn

Vũ điệu của nhóm múa CMC

Lm Raymunđô Maria Trần Hữu Thảo CMC, chia sẻ với cộng đoàn

Quý thân nhân của tu sĩ đóng góp ý kiến xây dựng

Thánh Lễ Đồng Tế lúc 11h00

Lm Piô Maria Nguyễn Quang Đán CMC, chủ sự Thánh Lễ

Lm Giuse Maria Lương Thiên Triều CMC, chia sẻ trong Thánh Lễ

Bữa tiệc thân mật của thân nhân tu sĩ

Giờ chơi xổ số trúng thưởng cho các thân nhân tu sĩ trong ngày vui nay

Cha Tổng Phục Vụ trao giải trúng đặc biệt

Lời tạ ơn bế mạc ngày họp của thân nhân tu sĩ

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà