HỘI DÒNG ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG

Hân hoan kính báo:

10 TÂN LINH MỤC

                                      1. Luca Maria Nguyễn Viết Cương, CMC

                                      2. Phaolô Maria Lê Huy Cường, CMC

                                      3. Gabriel Maria Phan Tiến Dũng, CMC

                                      4. Đaminh Maria Trần Ngọc Đức, CMC

                                      5. Giuse Maria Nguyễn Hùng, CMC

                                      6. Gioakim Maria Lại Phúc Khả, CMC

                                      7. Giuse Maria Phạm Thành Phương, CMC

                                      8. Giuse Maria Đỗ Văn Rương, CMC

                                      9. Luca Maria Trần Kim Tân, CMC

                                     10. Antôn Claret Maria Phan Văn Trịnh, CMC

Đức Tổng Phaolô BÙI VĂN ĐỌC, chủ tế Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

Nghi thức Truyền chức Linh Mục

Cha Tổng phục vụ Piô Maria Nguyễn Quang Đán, CMC thay mặt nhà Dòng cám ơn Đức Cha Phaolô

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà