Thánh lễ phong chức linh mục tại Đài Đức mẹ Tân Hiệp

  HAI TÂN LINH MỤC DÒNG ĐỒNG CÔNG:

 

- Phanxicô Xavier Maria Trần Đình Hoành, Giáo xứ Hòa Phú – Dòng Đồng Công

- Gioan Baotixita Maria Nguyễn Đức Thảo, Giáo xứ Hòa Phú- Dòng Đồng Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà