Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

Tân Linh Mục Micae Maria. Đỗ Nguyên Khoa, CMC

 tại Giáo Phận Đà Nẵng 4-8-2015

 

Thánh Lễ Tạ Ơn 11-8-2015

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà