Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

2 Tân Linh Mục Dòng Đức Mẹ Đồng Công 15-6-2015 tại Giáo Phận Phú Cường

Philiphê Maria. Nguyễn Quang Thiện, CMC
Laurensô Maria. Nguyễn Thiên Cương, CMC

Thánh Lễ mở tay của Tân Chức!

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà