Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giáo phận Phú Cường
Chủ tế dâng Thánh Lễ truyền chức

Nghi Thức Truyền Chức

Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Đại diện Hội Dòng cám ơn Đức Cha, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà