LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA 08.09.2014

---------------

Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

Ngân Khánh Khấn Dòng Của Qúy Anh Lớp Khấn 125

Linh mục Phêrô Khanh M. Trần Minh Rạng, C.M.C. Tổng Cố Vấn VI
Chủ tế dâng Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng

Lm. Martinô Thịnh M. Hoàng Quốc Gia, C.M.C. Chia sẻ cùng cộng đoàn

Quý Anh Mừng Ngân Khánh tuyên lại lời khấn

Tu sĩ Giuse Tuân M. Mai Trung Chánh đại diện anh em có đôi lời tri ân

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà