Sáng thứ Ba, ngày 11/06/2013 tại trụ sở chính Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 10 thầy phó tế thuộc 03 Hội Dòng: Thừa Sai Đức Tin (MF), Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI) và Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC) đang hoạt động mục vụ tại Giáo Phận Phú Cường. Đây là lần đâu tiên trong vai trò chủ chăn Giáo Phận, Đức Cha Giuse chủ sự thánh lễ truyền chức Linh mục trong Giáo phận Phú Cường.

Đồng tế với Đức Cha Giuse, quý Cha Bề Trên các đơn vị Hội Dòng của các tiến chức, quý cha giáo và hơn 200 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Đức Cha khích lệ các tiến chức cũng như mời gọi cộng đoàn: "chắc hẳn chúng ta vui mừng vì các thầy được tiến chức hôm nay. Chia sẻ niềm vui với các tiến chức, với gia đình, với Hội Dòng và với Giáo Hội, chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các tiến chức, bởi vì thánh chức là ơn gọi lớn lao của Chúa, luôn kèm theo lời mời gọi đầy cam go.  

Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức Cha Giuse đã cầu chúc cho các tân chức luôn nhiệt thành và hang say trong đời sống sứ vụ của mình, đồng thời ngài cũng có lời chúc mừng đến các đơn vị Hội Dòng có thêm linh mục để phục vụ Hội Dòng cũng như cộng đoàn Giáo xứ mà các tân chức được sai đến thực thi sứ vụ.

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, chủ sự Thánh lễ
trao tác vụ Linh Mục

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà