- Hình chân dung các Tân Linh Mục

- Tân Linh mục dâng Thánh Lễ tạ ơn tại Nhà Nguyện Dòng Đồng Công - Thủ Đức

Vào lúc 8g30 sáng thứ bảy 01-6-2013, tại Nhà thờ chính toà Tổng Giáo Phận TP.HCM, đã diễn ra Thánh lễ phong chức linh mục cho 25 thầy phó tế thuộc giáo phận và hai dòng tu (Đồng Công và Truyền giáo thánh Vinh Sơn). Thánh lễ do ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn chủ tế; đồng tế với ngài có ĐGM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc, cùng khoảng hơn 200 linh mục, và rất đông tu sĩ giáo dân tham dự. Nghi thức phong chức linh mục bắt đầu bằng việc công bố tuyển chọn 25 ứng viên linh mục. Xin tiếp tục cầu nguyện cho các Tân chức ngày càng sống thánh thiện, nên giống Chúa, nên Linh mục như lòng Chúa ước mong .

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà