Trao thừa tác vụ Phó tế (07-01-2013)

Vào lúc 9 giờ ngày 07.01.2013, tại nhà Nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, nguyên Giám mục Phụ tá Xuân Lộc dâng Thánh lễ và thừa tác vụ Phó tế cho 49 thầy, gồm: 46 thầy là chủng sinh khóa 1 của ĐCV Xuân Lộc, 2 thầy thuộc Dòng Đồng Công, 1 thầy thuộc Dòng Thánh Gia.

Tham dự Thánh lễ trao tác vụ Phó tế còn có sự hiện diện của Đức ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, Tổng Đại Diện giáo phận Xuân lộc, Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Quí Cha Quản Hạt, Quí Cha Giáo, rất đông quí Cha và quí thân nhân.

Tu sĩ Bonaventura M. Phạm Kim Chi, CMC
Tu sĩ Phanxicô Xaviê M. Lương Minh Nhật ,CMC

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà