Vào lúc 9giờ, ngày hôm qua 18.10.2013 tại Nguyện Đường Dòng Đức Mẹ Đồng Công Việt Nam. Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám mục phụ tá Giáo phận TPHCM, đã chủ sự thánh lễ truyền chức phó tế cho 11 thầy Dòng Đức Mẹ Đồng Công. Đồng tế với Đức Cha Phêrô, quý Cha Bề Trên, quý cha giáo và 75 linh mục đồng tế. Và thật là ý nghĩa, thánh lễ này được cử hành vào đúng ngày Giáo Hội mừng kính thánh sử Luca, một vị thánh đề cao lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính vì thế trong bài giảng, Đức Cha đã khai triển hai điểm trong số những điểm độc đáo của tin mừng Thánh Luca. Hai điểm đó là: Hôm nay và lòng thương xót Chúa. Và Ngài kết luận rằng lời của Thiên Chúa không bao giờ lỗi thời: Người đang nói với người hôm nay ngay trong hoàn cảnh cụ thể của họ; Người là Cha giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ và đón tất cả mọi người. Và Đức Giám mục nhắn nhủ các thầy tân phó tế hãy mang lời Chúa đến cho mọi người và hãy thể hiện tình thương của Thiên Chúa cho mọi người.

Cha Stêphanô Tổng Cố Vấn I - Có đôi lời tri ân Đức Cha

Hát Kinh Tạ Ơn

Đức Cha chụp hình lưu niệm với 11 tân phó tế và linh mục đồng tế

Tiệc mừng các Tân Phó tế

 

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà