Phong chức Phó tế (10-01-2013)

Vào lúc 10 giờ ngày 10.01.2013, Hội Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc hân hoan chào đón Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đến cử hành Thánh lễ phong chức Phó tế cho ba tiến chức:

- Tu sĩ Bênađô M. Cao Minh Hiệu, CMC

- Tu sĩ Barnaba M. Phạm Ngọc Thuyên, CMC

- Tu sĩ Nicôla M. Nguyễn Minh Châu, CMC

Cùng đồng tế với ngài tại nhà Nguyện Dòng Đồng Công có hơn 35 linh mục. Tham dự thánh lễ có thân bằng quyến thuộc của ba tân chức và toàn thể anh em Dòng Đồng Công.

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà