LỄ MẸ DÂNG MÌNH 21.11.2013

---------------

Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

Kim Khánh Khấn Dòng Của Qúy Anh Lớp Khấn 7

Anh Bân chủ sự thánh lễ mừng Kim Khánh
Quý Anh tuyên lại lời Khấn
Anh Liêm thay mặt anh em đội có đôi lời tri ân

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà