LỄ TRUYỀN TIN 26.03.2012

---------------

Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

24 Anh Em Tân Khấn Sinh Lớp Khấn 20

Toàn thể cộng đoàn hân hoan mừng Lễ Truyền Tin,

hoà cùng niềm vui vì có 24 tân khấn sinh tuyên khấn lần I

Anh em Tân khấn sinh tuyên khấn trong tay
Cha Piô X M. Nguyễn Quang Đán, CMC - Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, CMC - Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
chủ tế dâng thánh lễ
24 con tim hân hoan đón nhận lời mời gọi và thưa xin vâng
Đại diện quý ân nhân, thân nhân cám ơn Hội Dòng

Tin Buồn

Trang Nhà