Vào lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2012 tại Nhà thờ Chánh Toà, 1 quảng trường công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã trao tác vụ Linh mục cho 8 tu sĩ Dòng Đồng Công.

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà