LỄ TRUYỀN TIN 25.03.2011

---------------

Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

22 Anh Em Tân Khấn Sinh Lớp Khấn 19

Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Khấn Dòng Lớp Khấn 12-8

Toàn thể cộng đoàn hân hoan mừng Lễ Truyền Tin,

hoà cùng niềm vui vì có 22 tân khấn sinh tuyên khấn lần I

và mừng kỷ niệm 15 năm khấn dòng của anh em lớp khấn 12-8

Linh mục Lêô Cả M. Đào Văn Nhất, CMC, chia sẻ cùng cộng đoàn

 ý nghĩa ngày Lễ Truyền Tin và niềm vui đáp lại lời mời gọi của 22 anh tân khấn sinh

Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, CMC - Tổng Cố Vấn IV
chủ tế dâng thánh lễ
22 con tim hân hoan đón nhận lời mời gọi và thưa xin vâng
Anh em Tân khấn sinh tuyên khấn trong tay Anh Piô X M. Nguyễn Quang Đán, CMC - Tổng Cố Vấn IV - đại diện Anh Tổng Phục Vụ Gioan M. Đoàn Phú Xuân
15 anh em Lớp khấn 12-8 mừng kỷ niệm 15 năm khấn dòng
Đại diện quý ân nhân, thân nhân cám ơn Hội Dòng