Vào lúc 8g30 sáng thứ tư 29-6-2011, tại Nhà thờ chính toà Tổng Giáo phận TP.HCM, đã diễn ra Thánh lễ phong chức linh mục cho 28 thầy phó tế. Thánh lễ do ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn chủ tế; đồng tế với ngài có ĐGM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng khoảng 200 linh mục, và rất đông tu sĩ giáo dân tham dự. Nghi thức phong chức linh mục bắt đầu bằng việc công bố tuyển chọn 28 ứng viên linh mục.

LM. Phaolô Maria Lương Quý Bình (Thiên Sủng), CMC -
Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và ban Phép Lành Tòa Thánh cùng với Ơn Toàn Xá đi kèm

LM. Bênađô Maria Vũ Cao Cường (Danh Lam), CMC

LM. Inhaxiô Loyola Maria Phạm Huy Thuỷ (Ninh), CMC

LM. Phaolô Maria Lương Quý Bình (Thiên Sủng), CMC

LM. Phaolô Maria Ngô Văn Bạo (Gia Thế), CMC