CHÚC MỪNG
Hai tu sĩ Dòng Đồng Công lãnh thừa tác vụ Phó tế
tại Giáo phận Long Xuyên
do Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Phong chức phó tế