1. Đón tiếp quý thân nhân tu sĩ
2. Cha Tổng Phục Vụ Gioan M. Đoàn Phú Xuân gặp gỡ quý thân nhân tu sĩ

3. Cha Raymond M. Hữu Thảo thuyết trình đề tài Thân Nhân và Tu Sĩ

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

5. Bữa cơm thân mật

1. Đón tiếp quý thân nhân tu sĩ
2. Cha Tổng Phục Vụ Gioan M. Đoàn Phú Xuân gặp gỡ quý thân nhân tu sĩ

3. Cha Raymond M. Hữu Thảo thuyết trình đề tài Thân Nhân và Tu Sĩ

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

5. Bữa cơm thân mật